پایان نامه

شناسایی ایجاد نگرش مثبت نسبت به سازمان و خدماتش در مخاطبان-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره قسمتی از متن پایان نامه : تعاریف و مفاهیم 2-2 -1  تعریف بازاریابی پایان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله فارسی رایگان سنجش ایجاد نگرش مثبت نسبت به سازمان و خدماتش در مخاطبان-پایان نامه مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره قسمتی از متن پایان نامه : مقدمه فروش یک کالا و یا خدمات خاص ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

بررسی ایجاد نگرش مثبت نسبت به سازمان و خدماتش در مخاطبان-دانلود پایان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره قسمتی از متن پایان نامه : فرایند تحلیل شبکه – ANP[1] سایت منبع   ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه

 مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس قسمتی از متن پایان نامه : 5-4 )پیشنهادهای حاصل از پژوهش پیشنهادات حاصل از پژوهش در قالب دو ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

ایجاد نگرش مثبت نسبت به سازمان و خدماتش در مخاطبان-پایان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره قسمتی از متن پایان نامه : محدوده پژوهش 1-6-1 محدوده زمانی پژوهش این پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته حسابداری: رابطه بین نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس قسمتی از متن پایان نامه : 3-15) آزمون ناهمسانی واریانس‌ها سایت منبع به‌مقصود ادامه مطلب…

By 92, ago