عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

10-1-     موانع ومحدودیت­های پژوهش

از موانع ومحدودیتهای قابل تصریح در این پژوهش می توان به گستردگی محدوده پژوهش و عدم آشنایی بخشی از پاسخ دهنده گان به مبانی بازاریابی سبز تصریح نمود.

11-1-     تعاریف واژه های تخصصی (کلیدی)

بازاریابی : فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله می باشد. (کاتلر،2007،ص27)

بازاریابی سبز: بازاریابی سبز یا زیست محیطی شامل تمام فعالیتهایی می باشد که برای ایجاد و تسهیل مبادلات به مقصود ارضای نیازها و خواسته‌های بشری طراحی می گردد به طوری که این ارضاء نیازها و خواسته‌ها با حداقل اثرات مضر و مخرب روی محیط زیست باشند (پلونسکی،2001).

بیمه : واژه بیمه در زبان فرانسه assurance و در زیان انگلیسی insurance نامیده می گردد در زبان فارسی بیمه برگرفته از “بیم” می باشد زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه، ترس و گریز از خطر می باشد و به سبب همین ترس و به مقصود حصول تامین عقد بیمه وقوع می یابد.(کریمی،1376،ص34)

در اصطلاح حقوقی، عقدی می باشد که بموجب آن یک طرف تعهد می ‌کند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. (ماده 1 قانون بیمه مصوب 7 اردیبهشت ماه 1316(

استراتژی: استراتژی ها ابزاری هستند که شرکت می تواند به آن وسیله به هدف های بلند مدت خود دست یابد.(دیوید،1999،ص38)

بخش دوم: صنعت بیمه

در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینه بیمه آغاز گردید. در این سال بود که قانون ونظامنامه ثبت شرکت ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکت هاى بیمه خارجى مانند  اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و… به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گسترش فعالیت شرکت هاى بیمه خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانى نمود و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامى بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز گردید. تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران، نقطه عطفى در تاریخ فعالیت بیمه اى کشور به شمار مى رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجى گردید. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال 1316 ، “قانون بیمه” در 36 ماده تدوین گردید و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى 25 درصد بیمه نامه هاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمه ایران وضع گردید؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکت هاى بیمه افزود.

شرکت سهامى بیمه ایران با طرفداری دولت به فعالیت خود ادامه داد و این طرفداری منجر به تقویت تأثیر این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگى هاى شرکت هاى بیمه خارجى گردید. این طریقه کماکان ادامه پیدا نمود تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکت هاى بیمه خارجى موظف شدند براى ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگى ها و شعب شرکت هاى بیمه خارجى در ایران به استثناء دو شرکت بیمه ”یورکشایر” و “اینگستراخ” گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکت هاى بیمه ایران فراهم ساخت.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران