عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

محدوده پژوهش

1-6-1 محدوده زمانی پژوهش

این پژوهش در دوره زمانی اسفند ماه 1392 تا مرداد ماه 1393 انجام گرفته می باشد.

 

2-6-1 محدوده موضوعی پژوهش

موضوع این پژوهش طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره DEMATEL و ANP در سیستم بانکی می باشد.

 

3-6-1   محدوده مکانی پژوهش

مطالعه موردی پژوهش مربوط به بانک تجارت بود که در محدوده شهر تهران و مشهد صورت گرفت.

 

7-1 تعریف واژه ها و اصلاحات تخصصی پژوهش

  • بازاریابی – بازاریابی یک فرآیند اجتماعی و مدیریتی می باشد که به‌وسیله آن، افراد و گروه‌ها، نیازها و خواسته‌های خود را از طریق تولید، عرضه و مبادله کالاهای مفید و باارزش با دیگران، تامین می‌کنند[39].

 

  • مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی – یک تیم پژوهشی از اتحادیه شرکت های تبلیغاتی آمریکا[1] تعریفی از ارتباطات بازاریابی یکپارچه به تبیین زیر ارائه داده می باشد:
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

“مفهومی از برنامه ریزی ارتباطات بازاریابی که ارزش افزوده[2] یک برنامه جامع و کامل را شناسایی و تأثیر کلیدی ابزار های متنوع ارتباطات مثل تبلیغات عمومی، پاسخ مستقیم، ترویج فروش و روابط عمومی را ارزیابی و این ابزارها را برای رسیدن به شفافیت ، انسجام و حداکثر تاثیر ارتباط ترکیب می کند”[65].

تعریف این اتحادیه بر فرآیند بهره گیری از تمامی اشکال ترویج برای به حداکثر رساندن ارتباط موثر تمرکز دارد.

 

 

  • تصمیم گیری چند معیاره MCDM[3]

تصمیم‌گیری شامل اظهار درست اهداف، تعیین راه‌حل‌های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان‌پذیری آنان، ارزیابی عواقب و نتایج ناشی از اجرای هر یک از راه‌حل‌ها و بالاخره انتخاب و اجرای آن می‌باشد. کیفیت مدیریت اساساً تابع کیفیت تصمیم گیری می باشد زیرا کیفیت طرح و برنامه‌ها، اثربخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از اعمال آنها بدست می‌آید همگی تابع کیفیت تصمیماتی می باشد که مدیر اتخاذ می‌نماید. در اکثر موارد تصمیم‌گیری‌ها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم‌گیرنده می باشد که تصمیم‌گیری براساس چندین معیار مورد مطالعه قرار گرفته باشد. معیارها ممکن می باشد کمی یا کیفی باشند. در روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره که در دهه‌های اخیر مورد توجه محقق قرار گرفته می باشد بجای بهره گیری از یک معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش بهره گیری می گردد[29].

[1] American MArceting Association (AMA)

[2] Added Value

[3] Multi Criteria Decision Making

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی از انجام پژوهش

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته شده، ضروری می باشد که مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای صنعت بانکداری با در نظر داشتن ویژگیها، نقاط قوت و ضعف، مزیتهای رقابتی مجموعه و بازار هدف این سازمانها طراحی گردد.

در این پژوهش دو مرحله کار بصورت زیر صورت خواهد گرفت:

  • امکان سنجی تغییر در اجزاء مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی از طریق اولویت بندی ابزارهای آمیخته ترویج، باتوجه به عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی بانک مورد مطالعه
  • طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا برای صنعت بانکداری

هدف از اجرای این پژوهش در دو مرحله یاد شده، در وهله اول کمک به تحقق اهداف بازاریابی سازمان مربوطه می باشد. به بیانی دیگر بکارگیری ترکیبی از تدابیر، تمهیدات و ابزارها برای بیشینه سازی تاثیر اقدامات ارتباطی سازمان در بازار هدف در کنار کمینه سازی هزینه های ترفیعی می باشد.

اهداف ویژه ای که از پیاده سازی این پژوهش حاصل خواهد گردید به تبیین زیر می باشد:

  1. ایجاد آگاهی در مخاطبان نسبت به خدمات سازمان
  2. ایجاد علاقه و تمایل در مخاطبان
  3. سوق دادن مصرف کننده بالقوه به بهره گیری از خدمات
  4. ایجاد توجه مثبت نسبت به سازمان و خدماتش در مخاطبان

طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره در صنعت بانکداری