عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

4-2-2- آزمون فرضیه ها

4-2-2-1- آزمون اثر اعلان تعدیل سود بر حجم معاملات سهام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همان گونه که در فصل سوم تبیین داده گردید ، آغاز نسبت تعداد سهام معامله شده به تعداد سهام هر شرکت در هر روز از دوره ی رویداد برای هر مورد اعلان محاسبه  می گردد (ارتباط ی 3-1). [1]در مرحله ی بعدی میانگین این نسبت ها محاسبه شده و نتیجه ی مربوط به هر روز از دوره ی رویداد بدست آمده می باشد (ارتباط 3-2) .در پیوست (ب-1) نتایج حاصل از ارتباط ی (3-2) برای 11 روز دوره ی رویداد ( یعنی 5 روز قبل تا 5 روز پس از اعلان ) و نیز 11 روز دوره ی برآورد یعنی از 16- تا 6- ارائه شده می باشد . در ادامه نمودارهای مربوطه برای دوره ی رویداد 11 روزه به همراه دوره ی برآورد 11 روزه ترسیم شده و نتایج آزمون آماری ارائه شده می باشد.

نمودار مربوط به آزمون حجم به این شکل رسم شده می باشد که روی محور x ها 22 روز دوره رویداد و دوره ی برآورد و روی محور Y ها میانگین حجم مبادلات کلی Vt قرار گرفته اند. چنانچه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر حجم مبادلات سهام موثر باشد انتظار می رود که تغییرات حجم در دوره ی رویداد نسبت به دوره ی برآورد نوسانات بیشتری داشته باشد. در نمایه ی 3-4 در دوره ی رویداد(از -5 تا +5)نسبت به دوره ی برآورد(از -16 تا -6)تغییر قابل ملاحظه ای نظاره نمی گردد.

[1] – خاطر نشان می گردد از انجا که مواردی که در دوره ی رویداد افزایش سرمایه داشته اند از نمونه حذف شده اند ، تعداد سهام شرکت در دوره ی رویداد برای هر مورد اعلان ثابت بوده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید