عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

در سال‌های اخیر، اهمیت تجربه‌ی خرید لذت‌بخش در محیط فروشگاه برای مشتریان نیز افزایش یافته می باشد. در این مطالعه فناوری‌هایی را که رفتار خرید مشتریان در داخل از فروشگاه را تغییر می‌دهند مطالعه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این تاثیرات چند جنبه‌ی کلی دارند. (۱) ظاهر فروشگاه و نقطه‌ی پایان فروش را دستخوش تغییر قرار می‌دهند. (۲) از طریق کمک و المان‌های جذاب مشتریان بیشتری را جذب کرده و در نتیجه طریقه خرید را بهبود می‌بخشند. (۳)  رفتار خرید مشتریان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. پس از مطالعه فناوری‌های روز دنیا به این مسئله برخورد کردیم که برای پیاده‌سازی فناوری در هر سازمان یا فروشگاهی کارمندان سازمان/فروشگاه بایستی اجرای آن فناوری را قبول کنند. درادامه به مطالعه ِ فناوری RFID ‌پرداختیم. با در نظر داشتن اشاعه‌ی این فناوری در محصولات، نیاز به مطالعه پذیرش آن توسط کارمندان احساس می گردد. به مقصود پاسخگویی به این سوال که کدام ویژگی شخصیتی کارمندان در پذیرش RFID موثر می باشد، یک بازدید از کارکنان فروشگاه‌هایی که RFID را اجرا کرده اند انجام گردید. از این رو این مقاله‌ی حاضر با بهره گیری از مدل پذیرش فناوری (TAM) به مطالعه تاثیر۶ متغیر خارجی (ارتباط شغلی، قابلیت تبیین نتایج، فرهنگ، نگرانی در بهره گیری از فناوری، تجربه و جنسیت) بر درک سهولت و سودمندی بهره گیری از RFID پرداخته می باشد. بدین مقصود پرسش‌نامه‌ی تهیه شده در میان اعضای جامعه‌ی آماری خرده‌فروشی‌های تهران توزیع شده و داده‌های جمع‌آوری شده با بهره گیری از روش رگرسیون خطی ِ چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از اهمیت بالای فرهنگ درک شده در سطح جامعه، اندازه ارتباط شغلی با فناوری و قابلیت تبیین نتایج ِ بهره گیری از این فناوری را دارد. این پژوهش می‌تواند به مدیران، سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات RFID کمک شایانی نماید و توسعه‌ی این فناوری را در کشور تسهیل نمایند.

کلید واژه‌ها:

خرده فروشی، مدل پذیرش فناوری، ، تکنولوژی جدید (پیشرفته)، فناوری شناسائی با بهره گیری از امواج رادیویی

 

دراین پژوهش ساختار فصل های موجود به تبیین زیر می باشد:

 

فصل اول (کلیات پژوهش): که در آن به اظهار مساله، اهداف، فرضیات مسئله ضرورت اجرای پژوهش و کلیاتی از پژوهش پرداخته شده می باشد.

فصل دوم ( مبانی نظری و پیشینه پژوهش):‌که در این فصل به مطالعه مبانی نظری مربوط و تحقیقات انجام گرفته در حیطه مربوطه پرداخته شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل سوم (روش پژوهش) :‌در این فصل به تبیین و اظهار روش و مراحل انجام پژوهش، نحوه جمع آوری داده ها، نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و مواردی از این قبیل پرداخته می گردد.

فصل چهارم( یافته های پژوهش): در این فصل به اظهار نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می گردد.

فصل پنجم( نتیجه گیری و پیشنهادات): ‌در این فصل، به مطالعه اجمالی نتایج فصل چهارم و مقایسه آنها با پیشینه پژوهش پرداخته شده و همچنین پیشنهاداتی ارائه می گردد.

 

در مجموع می توان نمودار ارتباط میان فصل ها را به صورت زیر نمایش داد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– هدف از اجراء

۱-۷-۱- هدف اصلی

هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل این مسئله می باشد که فناوری جدید و تکنولوژی جدید چه مزایای برای یک خرده‌فروشی دارد و ایجاد زیرساخت یک فناوری جدید (RFID) تا چه اندازه مورد قبول کارمندان یک کسب ‌وکار می باشد و چه عواملی بر پذیرش این فناوری در سازمان‌ها به‌خصوص خرده فروشی‌ها تاثیرگذار می باشد. به گونه خاص منظر‌های ذیل مورد مطالعه قرار می گیرد: سودمند بودن فناوری و امتیازات جدید برای خرده فروشان (مانند بالا بردن احتمال کسب اطلاعات از محصولات و رفتار مصرف کننده، تسهیل در بهبود طریقه فروش؛ و تاثیر بر رفتار خرید مصرف کننده.)؛ عوامل موثر بر پذیرش فناوری توسط کارمندان خرده فروشی‌ها و سازمان‌ها. لذا سوال اصلی پژوهش پس از معرفی فناوری (RFID) به تحلیل این مسئله می‌پردازد که: کدام یک از ویژگی‌های کارمندان بر پذیرش فناوری RFID تاثیرگذار می باشد؟

 

۱-۷-۲- اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر فناوری در خرده فروشی‌ها
 • مطالعه تاثیر فناوری بر جذابیت پایانه فروش
 • RFID چیست؟
 • مزایا و معایب بهره گیری از RFID چیست؟
 • مطالعه سازگاری با فناوری جدید در سطح پذیرش آن
 • مطالعه ارتباط شغلی کارکنان بر سطح پذیرش فناوری RFID
 • مطالعه نتایج به دست آمده از فناوری توسط کارمندان بر سطح پذیرش فناوری RFID
 • مطالعه تجربه کارکنان در بهره گیری از فناوری RFID بر سطح پذیرش آن
 • مطالعه قابل اطمینان بودن و امنیت بهره گیری از فناوری RFID
 • مطالعه عوامل موثر بر پذیرش فناوری RFID در سطح خرده فروشی‌ها
 • مطالعه تاثیر جنسیت بر پذیرش فناوری RFID