عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست اشکال، جداول و نمودارها

 

فصل اول: مقدمات و کلیات ۱۳

شکل ۱-۱. سیستم همراه خرید شرکت IBM ۲۰

شکل ۱-۲: آینه هوشمند گروه ایسپ برای کالای وابسته به چشم ۲۴

فصل دوم : ادبیات و پیشینه‌ پژوهش ۳۳

شکل ۲-۱: نحوه‌ی کار RFID ۳۷

شکل ۲-۲:  نمونه‌ای از تگ RFID ۳۸

شکل ۲-۳: نمونه‌ای از تگ‌خوان با برد ۱۰۰ متر ۳۹

جدول ۲-۱: فرکانس‌های متداول RFID و مشخصات معمول آن‌ها ۴۴

شکل۲-۴: ساختار کلی استاندارد EPC ۴۶

شکل ۲-۵: مدل پذیرش فناوری اولیه دیویس ۷۳

شکل ۲-۶: نمودار مدل مفهومی TAM ۸۸

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل سوم: روش پژوهش ۸۹

جدول ۳-۱: راهنمای پرسش‌نامه ۹۴

فصل چهارم: محاسبات و یافته‌های پژوهش ۹۹

جدول ۴-۱: اطلاعاتی توصیفی مربوط به جنسیت شرکت‌کنندگان ۱۰۰

جدول ۴-۲: اطلاعاتی توصیفی مربوط به سن شرکت‌کنندکان ۱۰۱

نمودار۴-۱: هیستوگرام سن شرکت‌کنندگان ۱۰۱

جدول ۴-۳: روایی سوالات پرسش‌نامه توسط ماتریس چرخشی در تجزیه و تحلیل فاکتور ۱۰۳

جدول ۴-۴: نتایج پایایی آیتم‌های مورد آزمون ۱۰۵

جدول ۴-۵ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیرهای  SEX، JRTot ، RDTot، TATot، CULTot  و EXPTot بر روی  متغیر پاسخ PUTot ۱۰۸

جدول ۴-۶ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیرهای  SEX، JRTot ، RDTot، TATot، CULTot  و EXPTot بر روی متغیر پاسخ PEUTot ۱۰۹

جدول ۴-۷ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیر SEX بر روی متغیر پاسخ TA ۱۱۰

جدول ۴-۸ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیرهای PEUTot و PUTot بر روی متغیر پاسخ SAT ۱۱۱

جدول ۴-۹ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیرهای PEUTot و PUTot بر روی متغیر پاسخ INTTot ۱۱۲

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– هدف از اجراء

۱-۷-۱- هدف اصلی

هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل این مسئله می باشد که فناوری جدید و تکنولوژی جدید چه مزایای برای یک خرده‌فروشی دارد و ایجاد زیرساخت یک فناوری جدید (RFID) تا چه اندازه مورد قبول کارمندان یک کسب ‌وکار می باشد و چه عواملی بر پذیرش این فناوری در سازمان‌ها به‌خصوص خرده فروشی‌ها تاثیرگذار می باشد. به گونه خاص منظر‌های ذیل مورد مطالعه قرار می گیرد: سودمند بودن فناوری و امتیازات جدید برای خرده فروشان (مانند بالا بردن احتمال کسب اطلاعات از محصولات و رفتار مصرف کننده، تسهیل در بهبود طریقه فروش؛ و تاثیر بر رفتار خرید مصرف کننده.)؛ عوامل موثر بر پذیرش فناوری توسط کارمندان خرده فروشی‌ها و سازمان‌ها. لذا سوال اصلی پژوهش پس از معرفی فناوری (RFID) به تحلیل این مسئله می‌پردازد که: کدام یک از ویژگی‌های کارمندان بر پذیرش فناوری RFID تاثیرگذار می باشد؟

 

۱-۷-۲- اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر فناوری در خرده فروشی‌ها
 • مطالعه تاثیر فناوری بر جذابیت پایانه فروش
 • RFID چیست؟
 • مزایا و معایب بهره گیری از RFID چیست؟
 • مطالعه سازگاری با فناوری جدید در سطح پذیرش آن
 • مطالعه ارتباط شغلی کارکنان بر سطح پذیرش فناوری RFID
 • مطالعه نتایج به دست آمده از فناوری توسط کارمندان بر سطح پذیرش فناوری RFID
 • مطالعه تجربه کارکنان در بهره گیری از فناوری RFID بر سطح پذیرش آن
 • مطالعه قابل اطمینان بودن و امنیت بهره گیری از فناوری RFID
 • مطالعه عوامل موثر بر پذیرش فناوری RFID در سطح خرده فروشی‌ها
 • مطالعه تاثیر جنسیت بر پذیرش فناوری RFID