شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

محصول سبز

مهمترین عنصر موجود در آمیخته بازاریابی ، محصول می باشد . هدف های اکولوژیکی در طراحی محصولات به کاهش آلودگی منجر می گردد . محصول سبز به حفظ محیط طبیعی و کاهش یا حذف بهره گیری از مواد آلوده کننده و ضایعات کمک می کند . (پولونسکی و روزنبرگ [1]،2001،54)تقاضا برای محصول اکولوژیکی و فعالیت های تجاری پایدار بوسیله یک افزایش در آگاهی ها درمورد موضوعات زیست محیطی مشتریان فراهم می گردد (گوران و رانچهود ،2001). محصول سبز بایستی با توسعه حفظ انرژی و منابع طبیعی در فرآیند تولید همراه باشد (گروو[2] ،1996). اکثر محصولات سبز دارای طول عمر بیشتری نسبت به محصولات سنتی هستند(کورسول و اسمیت ،2009).

2-6-2- قیمت سبز

قیمت عامل بحرانی و مهم آمیخته بازاریابی سبز می باشد . محصولات سبز اغلب قیمتی بالاتر نسبت به کالاهای سنتی دارند.اغلب آنها هزینه های خروجی ابتدایی بالاتری دارند اما هزینه های بلند مدت آنها کمتر می باشد . اکثر مصرف کنندگان تنها در صورتی حاضر به پرداخت قیمت بالاتر هستند که ارزش افزوده محصول را در یابند (پولونسکی و روزنبرگ ،2001). محصولات سبز بایستی با حفظ تعادل بین هزینه های پرداختی مشتری و رضایت کسب شده برای پرداخت بیشتر به خاطر امنیت محیطی باشد(گروو ،1996).

[1] Polonsky and Rosenberger

[2] Grove

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران