عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

جنبه نوآوری پژوهش:

با جستجو در اینترنت، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و همچنین مرکز اسناد ایران هیچ‌گونه پیشینه داخلی برای معرفی فناوری‌های جدید و پذیرش آن توسط کارمندان در سطح خرده فروشی پیدا نمود نشد. پس با در نظر داشتن اشاعه این فناوری، معرفی، شناخت و همچنین اندازه سطح پذیرش آن بحث جدید در رفتار مصرف‌کننده می‌باشد.

۱-۵- پیشینه‌ی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با جستجو در منابع برای پژوهش‌های مشابه پیشین، تحقیقی برای پذیرش فناوری RFID در کره‌جنوبی و تحقیقاتی برای پذیرش فناوری RFID در سطح مصرف‌کنندگان انجام شده می باشد که اختصار‌ای از تحقیقات پیشین در راستای پذیرش فناوری RFID به صورت زیر ارائه می گردد:

۱ – لی[1] در سال ۲۰۰۹ مقاله‌ای با عنوان پژوهش اکتشافی برای پذیرش فناوری RFID با تمرکز بر کارمندان کره در سال  ،۲۰۰۹ مدل پذیرش فناوری را با متغیر اطمینان امنیت[2]، دانش کارکنان[3]، تاثیر همکار[4] و ارائه خدمات[5] بیان نمود که نتایج تحقیقات به صورت اختصار به تبیین زیر می باشد:

 • اطمینان از امنیت بهره گیری از فناوری تاثیر مثبت بر ادراک از سودمندی و سهولت بهره گیری از آن دارد.
 • دانش کارکنان تاثیر مثبت بر درک سهولت بهره گیری از فناوری دارد.
 • تاثیر همکاران تاثیر مثبت بر ادراک از سودمندی فناوری دارد.
 • ارائه خدمات تاثیر مثبت بر ادراک سودمندی و سهولت بهره گیری از فناوری دارد[10].

 

۲- کاو، سان و چو[6] در سال ۲۰۰۸ مقاله‌ای که با عنوان توسعه مدل پذیرش فناوری RFID به جای بارکد در کره جنوبی که در سال ۲۰۰۸ به چاپ رساندند، ، مدل پذیرش فناوری را با ۵ متغیر سود/زیان[7]، سازگاری فناوری،[8] پاسخ مشتریان[9]، اعتماد به بهره گیری از فناوری[10] و پذیرش رسیک[11] اظهار کردند. نتایج تحقیقات بدین تبیین می باشد که:

 • سود/زیان مورد انتظار، سازگاری فناوری و رضایت مشتریان تاثیر مثبتی بر پذیرش RFID به جای بارکد و درک سودمندی آن دارند.
 • سازگاری فناوری و رضایت مشتری تاثیر مثبتی بر پذیرش RFID به جای بارکد و درک سهولت بهره گیری از آن دارند.
 • هرچه سازگاری فناوری و اعتماد بهره گیری از آن پایین بیاید، ریسک بهره گیری از آن نیز بیشتر می گردد و در نتیجه تاثیر منفی بر پذیرش آن توسط مصرف‌کنندگان دارد[11].

[1] Mi Sook Lee

[2] Security trust

[3] Employee knowledge

[4] Partner influence

[5] Service provider

[6] Hyeon Hui Kye , Kyung Won Son and Sung Ku Cho

[7] Benefit/Cost

[8] Technology compatibility

[9] Costumer response

[10] Trust of technology

[11] Risk

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– هدف از اجراء

۱-۷-۱- هدف اصلی

هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل این مسئله می باشد که فناوری جدید و تکنولوژی جدید چه مزایای برای یک خرده‌فروشی دارد و ایجاد زیرساخت یک فناوری جدید (RFID) تا چه اندازه مورد قبول کارمندان یک کسب ‌وکار می باشد و چه عواملی بر پذیرش این فناوری در سازمان‌ها به‌خصوص خرده فروشی‌ها تاثیرگذار می باشد. به گونه خاص منظر‌های ذیل مورد مطالعه قرار می گیرد: سودمند بودن فناوری و امتیازات جدید برای خرده فروشان (مانند بالا بردن احتمال کسب اطلاعات از محصولات و رفتار مصرف کننده، تسهیل در بهبود طریقه فروش؛ و تاثیر بر رفتار خرید مصرف کننده.)؛ عوامل موثر بر پذیرش فناوری توسط کارمندان خرده فروشی‌ها و سازمان‌ها. لذا سوال اصلی پژوهش پس از معرفی فناوری (RFID) به تحلیل این مسئله می‌پردازد که: کدام یک از ویژگی‌های کارمندان بر پذیرش فناوری RFID تاثیرگذار می باشد؟

 

۱-۷-۲- اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر فناوری در خرده فروشی‌ها
 • مطالعه تاثیر فناوری بر جذابیت پایانه فروش
 • RFID چیست؟
 • مزایا و معایب بهره گیری از RFID چیست؟
 • مطالعه سازگاری با فناوری جدید در سطح پذیرش آن
 • مطالعه ارتباط شغلی کارکنان بر سطح پذیرش فناوری RFID
 • مطالعه نتایج به دست آمده از فناوری توسط کارمندان بر سطح پذیرش فناوری RFID
 • مطالعه تجربه کارکنان در بهره گیری از فناوری RFID بر سطح پذیرش آن
 • مطالعه قابل اطمینان بودن و امنیت بهره گیری از فناوری RFID
 • مطالعه عوامل موثر بر پذیرش فناوری RFID در سطح خرده فروشی‌ها
 • مطالعه تاثیر جنسیت بر پذیرش فناوری RFID