عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

سامان:

بیمه سامان ششمین عضو گروه مالی سامان می باشد که اسفند سال 1383 فعالیت خود را آغاز نمود. پرسنل آن 418 نفر بوده که بانک سامان، شرکت خدماتی و بازرگانی هزار کرمان، شرکت  توسعه سرمایه گذاری بانک سامان و محمد ضرابیه سهامداران آن هستند.

پارسیان: شرکت بیمه پارسیان(سهامی عام) در تاریخ  28/2/1382 جهت انجام کلیه  امور بیمه های بازرگانی اعم از بیمه های  اموال ، مسئولیت و اشخاص به ثبت رسید. پرسنل آن 670  نفر بوده که بانک پارسیان، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی خاص)، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت  (سهامی خاص )، شرکت سرمایه گذاری پارسیان، بانک سینا، بانک سرمایه از سهامداران آن می باشند.

کار آفرین:این شرکت در سال 1382 تاسیس گردید که پرسنل آن در حال حاضر 610  نفربوده و  بانک کار آفرین ، و چند شخص حقیقی دیگر سهامداران آن می باشند.

جدید: شرکت بیمه جدید به عنوان هجدهمین شرکت بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 20/10/1384 به ثبت رسیده می باشد.پرسنل آن 355 نفر بوده که  بانک اقتصاد جدید ، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس،شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامداران آن می باشند.

پاسارگاد: شرکــت در تـاریخ ۸۵/۱۱/۱۸ و  با سرمایه ۴۵۰ میلیارد ریال به ثبت رسید. پرسنل آن  418 نفربوده و  بانک پاسارگاد، شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ و شرکت مدبران تجارت ایرانیان سهامداران آن می باشند.

معلم: این شرکت در سال 1386 تاسیس گردیده که پرسنل آن 631 نفر بوده و شرکت ساختمانی معلم، شرکت بازرسی و مهندسی صنعتی ایران، شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی ج.ا.ایران،  بانک سرمایه و شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان  سهامداران آن می باشند.

دی: تاریخ تاسیس این شرکت سال 1383 بوده که دارای 402 نفر پرسنل بوده و شرکت  شاهد، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر، موسسه قرض الحسنه بسیجیان، بانک دی، سرمایه گذاری دانایان پارس، شرکت توسعه سرمایه گذاری خوارزمی و سازمان اقتصادی کوثرسهامداران آن میباشند.

ما: شرکت بیمه ما با سهامداری بانک ملت و گروه مالی ملت در سال 1390 تاسیس گردید که پرسنل آن  104نفر می باشد.

آرمان: در تاریخ 15/5/91تاسیس گردید که پرسنل آن  55 نفر بوده و سهامداران آن تعاونی اعتباری مولی الموحدین، شرکت کیسون، شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری، هواپیمایی ماهان و بانک تات می باشند.

کوثر: شرکت بیمه کوثردر سال 1389 آغاز به‌کار نموده می باشد. پرسنل آن 169نفر بوده صندوق بیمه عمر پرسنل آجا، صندوق بیمه عمر پرسنل سپاه، صندوق بیمه عمر پرسنل ناجا، شرکت تامین نیلوفری نیکروزو سهامداران حقیقی دیگری آن را تشکیل داده اند.

ملت: شرکت بیمه ملت (سهامی عام) در مورخ 4/9/1382 بر اساس قانون ت بیمه گری تــاسیس گردید. پرسنل آن 313 نفر بوده که  شرکت گروه بهمن، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، شرکت رایان سایپا، شرکت مدبر کشت توس،شرکت امداد خودرو سایپا، شرکت مدبر بازرگان و شرکت ایران و شرق سهامداران آن می باشند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران