عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

مولر[1] و همکاران  در سال ۲۰۰۹ مقاله‌ای با عنوان پذیرش فناوری RFID توسط مصرف کنندگان در یکی از بخش‌های خرده فروشی دستگاه‌های الکترونیکی کشور آلمان در سال 2009 ، به مطالعه متغیرهای امنیت در بهره گیری از فناوری[2]، حریم خصوصی درک شده در فناوری[3]، سودمندی در بهره گیری از فناوری[4]، سهولت بهره گیری[5]، گرایش‌های سیاسی[6] و سازگاری با فناوری در پذیرش فناوری توسط مصرف‌کنندگان پرداختند. خروجی پژوهش ایشان بدین تبیین می باشد که:

 • متغیر درک سودمندی از فناوری بر پذیرش فناوری توسط مصرف‌کنندگان و قصد بهره گیری ایشان از فناوری بسیار موثر می باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سازگاری با فناوری جدید، حفظ حریم خصوصی افراد در بهره گیری از فناوری و درک سهولت بهره گیری از فناوری تاثیر مثبت در فناوری می‌گذارند.
 • گرایش‌های سیاسی مصرف‌کنندگان در کشور آلمان تاثیرهای مثبت و منفی بر پذیرش فناوری می گذارد به این شکل که مصرف‌کنندگان طرفدار احزاب سیاسی راست، برخلاف مصرف‌کنندگان طرفدار حزب چپ، به فناوری بی‌اعتماد  بوده و در نتیجه میل بهره گیری از فناوری در این گروه کم می باشد.
 • امنیت درک شده از فناوری تاثیر منفی بر پذیرش فناوری توسط مصرف‌کنندگان می‌گذارد[12].

 

۴- پژوهش اکتشافی نیز توسط حسین و پریبوتاک[7] در عنوان مطالعه پذیرش فناوری RFID در سال ۲۰۰۹ انجام و بر روی مردم آمریکای شمالی با بهره گیری از مدل TAM سفارش‌سازی[8] شده می باشد. این مدل دارای پنج متغیر آسودگی در مصرف فناوری[9]، فرهنگ[10]، حفظ حریم خصوصی[11]، مراتب قانونی[12] و امنیت[13] می باشد. نتایج به‌دست آمده از پژوهش به تبیین زیر می‌باشد:

 • هرچه آسودگی و راحتی در مصرف فناوری بیشتر باشد، احتمال پذیرش آن بالاتر می‌رود.
 • عوامل فرهنگی تاثیر زیادی بر پذیرش فناوری توسط مصرف کنندگان می‌گذارد.
 • حریم خصوصی افراد و مقررات بهره گیری از فناوری تاثیر زیادی بر روی قصد بهره گیری از فناوری نمی‌گذارند[13].

 

۵- رواسان و سورکالی در سال ۱۳۹۰ با تحقیقی به عنوان مطالعه پذیرش فناوری RFID توسط مصرف کنندگان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران) به نتایج زیر رسیده‌اند:

 • سهولت درک بهره گیری از فناوری تأثیر مهمی در قصد بهره گیری از مصرف کنندگان از فناوری دارد.
 • عوامل فرهنگی تاثیر زیادی بر پذیرش فناوری توسط مصرف کنندگان می‌گذارد.
 • در این پژوهش از حریم خصوصی و تمایل به ارائه اطلاعات شخصی به عنوان دو عامل بسیار مهم در پذیرش فناوری تصریح شده می باشد[14].

 

۶- گلروم[14] در مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۷ در کشور هلند عوامل تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر پذیرش فناوری را مطالعه نمود. در مدل ایشان ۵ متغیر مستقل جنسیت، ارتباط شغلی، قابلیت نظاره‌ی نتایج، نگرانی در بهره گیری از فناوری و تجربه مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش نیز از متغیرهای گفته شده و متغیر فرهنگ بهره گیری شده می باشد که نتایج متفاوتی را منجر شده می باشد. ایشان در این مدل به نتایج زیر دست یافتند:

 • قابلیت نظاره‌ی نتایج، جنسیت و تجربه بر درک سهولت بهره گیری از فناوری تاثیر مثبت می‌گذارند.
 • قابلیت تبیین نتایج بر درک سودمندی از فناوری تاثیرگذار می باشد.
 • درک سودمندی و سهولت بهره گیری از فناوری دو عامل اساسی در رضایت و پذیرش فناوری می‌باشد.
 • زنان درک بالاتری از سهولت بهره گیری از فناوری دارند.
 • مردان درک بالاتری در سودمندی بهره گیری از فناوری دارند.

رضایت بهره گیری از فناوری در قصد بهره گیری از فناوری تاثیر گذار می باشد[15].

[1] Muller-Seitz

[2] Security concern

[3] Privacy Issues

[4] Perceived usefulness

[5] Perceived ease of use

[6] Political attitudes

[7] Hossain, M.M.; Prybutok, V.R.

[8] ‌Customized

[9] Convenience

[10] Culture

[11] Privacy

[12] Regulation

[13] Security

[14] Glerum

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– هدف از اجراء

۱-۷-۱- هدف اصلی

هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل این مسئله می باشد که فناوری جدید و تکنولوژی جدید چه مزایای برای یک خرده‌فروشی دارد و ایجاد زیرساخت یک فناوری جدید (RFID) تا چه اندازه مورد قبول کارمندان یک کسب ‌وکار می باشد و چه عواملی بر پذیرش این فناوری در سازمان‌ها به‌خصوص خرده فروشی‌ها تاثیرگذار می باشد. به گونه خاص منظر‌های ذیل مورد مطالعه قرار می گیرد: سودمند بودن فناوری و امتیازات جدید برای خرده فروشان (مانند بالا بردن احتمال کسب اطلاعات از محصولات و رفتار مصرف کننده، تسهیل در بهبود طریقه فروش؛ و تاثیر بر رفتار خرید مصرف کننده.)؛ عوامل موثر بر پذیرش فناوری توسط کارمندان خرده فروشی‌ها و سازمان‌ها. لذا سوال اصلی پژوهش پس از معرفی فناوری (RFID) به تحلیل این مسئله می‌پردازد که: کدام یک از ویژگی‌های کارمندان بر پذیرش فناوری RFID تاثیرگذار می باشد؟

 

۱-۷-۲- اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر فناوری در خرده فروشی‌ها
 • مطالعه تاثیر فناوری بر جذابیت پایانه فروش
 • RFID چیست؟
 • مزایا و معایب بهره گیری از RFID چیست؟
 • مطالعه سازگاری با فناوری جدید در سطح پذیرش آن
 • مطالعه ارتباط شغلی کارکنان بر سطح پذیرش فناوری RFID
 • مطالعه نتایج به دست آمده از فناوری توسط کارمندان بر سطح پذیرش فناوری RFID
 • مطالعه تجربه کارکنان در بهره گیری از فناوری RFID بر سطح پذیرش آن
 • مطالعه قابل اطمینان بودن و امنیت بهره گیری از فناوری RFID
 • مطالعه عوامل موثر بر پذیرش فناوری RFID در سطح خرده فروشی‌ها
 • مطالعه تاثیر جنسیت بر پذیرش فناوری RFID