عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– استراتژی بازار سبز

  • دفاعی پیش روی قطعی

مک‌دنیل و ریندلر[1] استدلال کردند که آگاهی زیست‌ محیطی افزایش یافته به معنای این می باشد که بازاریابان مصرف‌کننده بایستی دریابند که بازاریابی سبز می‌تواند منجر به سودآوری و نه تنها تغییرگرایی خالص گردد. آنها تاکید کردند که بازاریابی سبز بایستی به گونه کامل در استراتژی بازاریابی شرکت ترکیب گردد و دو روش اصلی برای استراتژی بازاریابی سبز مطرح کند. استراتژی اول، استراتژی دفاعی و دوم استراتژی قطعی می‌باشد. (مک دنیل و زیندلر،1993،ص43)

  • استراتژی دفاعی

استراتژی دفاعی همچنین روش واکنشی نامیده می گردد. مک‌دنیل و ریندلر ادعا کردند که بیشتر شرکت‌ها تمایل دارند تا استراتژی بازاریابی سبز دفاعی را اتخاذ کنند زیرا که به حداقل کوشش برای اجتناب از پیامدهای منفی نیاز دارد. آنها سه نوع روش دفاعی را تبیین دادند. نوع اول، مطابقت با حداقل مقررات زیست‌محیطی دولت برای اجتناب از مالیات یا جرایم می‌باشد. نوع دوم، برآورده‌سازی حداقل استانداردها برای اجتناب از تحریم مصرف کننده می باشد. نوع سوم، واکنش به فعالیت‌های زیست‌محیطی رقبا برای متناسب بودن با رقابت با انجام چیزی که موردنیاز می باشد، می‌باشد. (مک دنیل و زیندلر،1993،ص65)

هزینه‌ی استراتژی دفاعی ممکن می باشد نسبتاً کمتر باشد زیرا که تنها شرکت را ملزم دارد که حداقل کوشش تازه انجام دهد اما مزیت این استراتژی نیز کاملاً محدود می باشد. مک‌دنیل و رایلندر ادعا کردند که شرکتی که استراتژی دفاعی را اتخاذ می کند احتمالاً هیچ افزایش زیادی در مقبولیت بازار بدست نیاورد و حتی سهم بازار خود را از دست بدهد. تصویر شرکت نیز در مقایسه با رقبا بهبود نخواهد پیدا نمود زیرا که بیشتر مصرف‌کنندگان نهایتاً تشخیص می‌دهند که این شرکت تنها حداقل کوشش نوسازی انجام می‌دهد. از این رو این شرکت هیچ مزیت رقابتی بدست نمی‌آورد و بیشتر در معرض واکنش مصرف‌کننده یا دولت می‌باشد. (مک دنیل و زیندلر،1993،ص69)

  • استراتژی قطعی

جایگزین استراتژی دفاعی، استراتژی قطعی می باشد که همچنین استراتژی تهاجمی نامیده می گردد. این استراتژی ملزم می‌دارد که شرکت کننده «اولین پیشنهاددهنده» در مورد پیامدهای زیست‌محیطی باشد و کوشش بیشتری نسبت به مقررات دولتی و انتظارات مصرف‌کننده صورت دهد که به معنای این امر می باشد که بازاریابان بایستی به محرکه بازار و نه مقررات پاسخ دهند. مک‌دنیل و رایلندر ادعا کردند که استراتژی قطعی می‌تواند مزیت رقابتی پایداری برای شرکت ارائه کند و بر اهمیت «اولین پیشنهاددهنده» در بازاریابی رقابتی تاکید کند. آنها استدلال کردند که تصویر «اولین پیشنهاددهنده» کلید سودیابی از بازاریابی سبز می باشد در حالی که تازه‌واردان ممکن می باشد به عنوان تقلیدکنندگان تلقی شوند یا حتی اینکه مصرف‌کنندگان در مورد تمایل آن مشکوک شوند. شرکتی که استراتژی قطعی بازاریابی سبز را اتخاذ می کند به احتمال بیشتری به عنوان یک فعال‌گرای زیست‌محیطی بی‌ریا تلقی گردد و این تصویر عمومی مثبت می‌تواند منجر به مزیت رقابتی پایدار گردد. مک‌دنیل و رایلندر همچنین اظهار کردند که علاوه برسودآوری بیشتر، شرکت با جایگاه رهبری قطعی می‌تواند از موشکافی و قانون با اقدام بیش از نیاز اجتناب کند. به علاوه، استراتژی قطعی شرکت را ملزم می‌دارد که چشم‌انداز طولانی‌مدتی بر پیامدهای زیست‌‌محیطی ایجاد کند که همچنین دلیلی می باشد که ممکن می باشد منجر به مزیت رقابتی پایدار گردد. از این رو مک‌دنیل و رایلندر با مزایای چندگانه استراتژی قطعی استدلال کردند که برای بازاریابان کسب و کار این استراتژی بر مبنای سودآوری مطلوب می باشد. (مک دنیل و زیندلر،1993،ص83)

  • متکی، دفاعی، کم‌رنگ و شدید

گینسبرگ و بلوم[2] چهار نوع استراتژی بازاریابی سبز را از دو بعد شناسایی کردند: جسمیت بخش‌های بازار سبز و تفاوت‌پذیری تازگی. چهار استراتژی که در اندازه این دو بعد متفاوت می‌باشند عبارتند از:

سبز متکی، سبز دفاعی، سبز کم‌رنگ و سبز مفرط. می‌توان اینها را در دو ماتریس شبکه‌‌ای زیر نشان داد. آنها ادعا کردند که شرکت‌ها ممکن می باشد یکی از استراتژی‌های بازاریابی سبز را از ماتریس بعد از مطالعه خود در ارتباط با اندازه احتمالی بازار سبز در صنعت خود و توانایی خود برای متمایزسازی محصولات بر مبنای «تازه‌کار بودن» رقبا انتخاب کنند. (گینسبرگ و بلوم،2004،ص94)

[1] McDaniel and Rylander

[2] Ginsberg and Bloom

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران