عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

پنج مورد بازاریابی سبز

 

1-درک شهودی[1]:تسهیل دستیابی به راه کارهای جایگزین.

این بحث در مورد عادی نشان دادن تحولات سبز می باشد (و نه بر عکس ). برای بیشتر مردم (غیر از اقلیت سبز تیره ), خرید, کار, سفر و لذت بردن از زندگی به روش متناسب با محیط زیست (پایدار) ممکن می باشد به نظر دشوار و طاقت فرسا برسد.از این رو شغل ما به عنوان بازاریابی خلاق این می باشد که کارمان را به صورت شهودی و عادت در آوریم. دقیقاً همان معرفت و دریافت همگانی ما به ایده هایی از قبیل “مواد طبیعی ,ارگانیک ” احتیاج داریم در صورتی که آن چیز که که در حال حاضر داریم در نهایت عدم بهره گیری از کودهای شیمیایی می باشد. ارگانیک ,بازیافت,تجارت منصفانه و آخرین عضو این گروه ,بدون کربن,نشان دهنده اهمیت بهره گیری و انتخاب کلمات,بازگشت به فرهنگ و یک احساس انسانی نسبت به مسائل می باشد.

مشابه آن را در مورد مسائل مربوط به تناسب اندام (دویدن ),حفظ سلامتی (دقت در اندازه کالریها ) و فن آوری اطلاعات(واسطه گرافیکی رایانه های رومیزی) می بینیم .

2-یکپارچگی[2]:ترکیب تجارت ,تکنولوژی ,اثرات اجتماعی و بوم شناسی .

برای نهضت سبز این کار جابه جایی می باشد در آن چیز که که بر مبنای سنت خیال انگیز و شاعرانه ضد تکنولوژی وجود داشت و اخیرا هم در فعالیت های ضد شرکتی پا گرفت که بدون تامل از عقاید مارکسیستی و نهضتهای صلح طلبانه ناشی
می گردد. پایداری, یک ایده موفق به شمار می آید، رویکردی در جهت بهبود کیفیت  زندگی هم در حال حاضر و هم برای نسلهای بعدی که با ترکیب و ادغام پیشرفت اقتصادی با مسائل اجتماعی و پیشرفتهای زیست محیطی به دست
می آید. پایداری,همچنین ,به یک دیدگاه متعادل مجال می دهد تا اجازه ندهد یک نتیجه بد جایگزین نتیجه بد دیگر گردد.این نظر,همچنین, موفقیت قابل ملاحظه ای برای   بازاریابی اقتصادی به شمار می آید (در تقابل با خیریه ,یا آرمان و هدف ,یا دولت),که در گذشته به ندرت به عنوان اهداف سبز اجتماعی مورد توجه قرار گرفته بودند مگر به عنوان ابزاری برای پایان دادن به کار تجاری.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-نوآوری[3]:خلق تولیدات جدید و روش زندگی جدید.

بسیاری بر این باورند ابتکارات سبز و کارآفرینی در بیست سال آینده مشابه با تأثیر فن آوری اطلاعات طی بیست سال گذشته خواهد بود. از هم اکنون عده زیادی شروع کرده اند.

به بهره گیری از اصطلاح تجارت سبز (مشابه تجارت الکترونیک اما سبز جایگزین الکترونیک شده می باشد ) در واقع مقصود فقط یک همانند انگاری ساده نیست.بعضی از پیشرفتها به خاطر گسترش اینترنت امانکانپذیر شده می باشد مثل توانایی همکاری در طراحی و ایجاد اجتماعات و مانند اینها. سیستمی که امکان به وجود آوردن لینوکس و ویکی پدیا و کرایگزلیست را فراهم آورد اکنون قادر می باشد ایده های اعجاب آوری مانند فری سایکل را به تحقق برساند یک سرویس اینترنتی که بیش از 3میلیون نفر عضو دارد و کالاهایی را که صاحبانشان  می خواهند دور بیاندازند را در اختیار کسانی می گذارد که طالب آن هستند. این کار یک ابتکار اجتماعی عالی به شمار می رود اما به زبان فنی یعنی شرکت یاهو (    Yahoo)! گروهی با اهداف خاص.همچنین فرصتهای جدیدی در بخش طراحی مجدد به آمده می باشد.

یکی از دلایلی که باعث شده تا اینترنت به این سرعت به موفقیت برسد این می باشد که توانسته تا کارآیی های موجود را برطرف سازد. به عنوان مثال بهتر می تواند بین خریدار و فروشنده ارتباط مستقر کند. مشابه آن در مورد روشهای زندگی و تمهیدات ما که بی جهت منابع محیط زیست را به هدر می دهیم نیز صادق می باشد.بعضی از این تغییرات حتما صدماتی را به بعضی از تولید کنندگان وارد خواهد نمود همانطور که شرکت اسکای پی به شرکت بی تی ضررهایی وارد ساخت.سیستم سرمایه داری ناگهان با کسانی که از قافله  عقب مانده اند مهربان نخواهد گردید اما سبز به خودی  خود با مارکهای تجاری و کسب درآمد ضدیتی ندارد . راه های زیادی برای ایجاد درآمد بیشتر هست و نیازی نیست که برای پول درآوردن مردم را تشویق به مصرف بیش از حد و هدر دادن منابع ارزشمند نمود.حتی با ثابت ماندن درآمد تولید ناخالص داخلی اکثر فعالیتهای تجاری رقابتی هستد و نه متراکم .به عنوان مثال به خدمات نو و “دست دوم” شرکت آمازون توجه کنید. به یاد داشته باشید هنگام تغییرات بزرگ همیشه برندگانی هم وجود دارند.

[1] Intuitive

[2] Integrative

[3] Innovative

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران