عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1-          چارچوب مفهومی پژوهش

برای موفقیت یک صنعت بایستی از سه منظر اصلی، عوامل را مطالعه  نمود تا بتوان با دقت بالاتری به عوامل کلیدی موفقیت یک صنعت دست پیدا نمود. این سه منظر که بر گرفته از مدل 3C استراتژیست معروف ژاپنی،Kenichi Ohmae می باشد عبارتند از :

مشتری[1]: بدون شک موفقیت هر سازمان، بیش از آنکه  در گرو رضایت سهامداران آن باشد در نتیجه رضایت مشتریان بدست می آید، پس اولین و مهمترین منظر، بحث شناخت مشتری، شناخت نیاز مشتری و عوامل موثر در افزایش رضایت مشتری می باشد.

سازمان[2]: برای باقی ماندن در جرگه رقابت صنعت، سازمان بایستی قادر باشد تا نقاط قوت اصلی و عوامل برتری خود را شناسایی نماید تا بتواند از طریق تمرکز بر روی نقاط قوت اصلی و کلیدی خود بقای خود را تضمین نماید).در این منظر، تمرکز بیشتر بر روی منابع خود سازمان می باشد.رقابت[3]: در این بخش، تمرکز بر روی رقبا و شرایط فعلی رقابت در صنعت می باشد، بایستی مواردی را که عوامل اصلی پیروزی یا شکست در رقابت می باشند را شناسایی نمود تا بتوان با تقویت آنها بر رقبا غلبه نمود.شکل1-1:مدل C3 اوهما

4-1-          پرسش پژوهش

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران چیست؟

[1] Costumer

[2] Corporation

[3] Competition

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید