مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-  تعدیل در سود پیش بینی شده

2-5-1- علت های تعدیل در سود پیش بینی شده

مدیران شرکت ها به گونه معمول با در نظر داشتن مطالعه هایی که از نحوه ی فعالیت و عملکرد شرکت خود انجام می دهند و با در نظر داشتن اطلاعات گذشته و تجربیاتی که دارند کوشش در پیش یبنی سود مربوط به یک سال مالی و سود هر سهم خواهند نمود، اما در طی سال مالی بر اساس بعضی از تغییرات و تحولات امکان دارد که این سود پیش بینی شده را تعدیل نمایند.

پلاملی[1] در پژوهشی تحت عنوان “تحلیلی بر علت های اصلی تجدید ارائه”، چهار دلیل اصلی برای تجدید ارائه اظهار کرده می باشد که عبارتند از 1. اشتباهات داخلی شرکت 2. دستکاری های عمدی (مدیریت سود)3. پیچیدگی معاملات و 4 . بعضی خصوصیات استاندارد های حسابداری. طبق پژوهش پلاملی اکثر تجدید ارائه ها به دلیل اشتباهات اساسی داخلی شرکت می باشند.[2]

مانند مصادیقی که منجر به تغییر در سود پیش ببینی شده می گردد به قرار زیر می باشد:

1 . تغییر در فروش شرکت

2 . تغییر در هزینه های مربوط به بهای تمام شده

3 . تغییر در روش های استهلاک

4 . تغییر در روش های ارزیابی موجودی ها

5 . تغییر در نرخ مالیات

البته علاوه بر موارد بالا که باعث تغییر در سود مورد انتظار می گردد، امکان دارد عوامل دیگری مانند حوادث غیر مترقبه، اعتصابات در یک شرکت تولیدی، ورشکستگی یکی از بدهکاران عمده ی شرکت و … نیز اتفاق افتد که باعث گردد مدیران اقدام به تعدیل سود پیش بینی شده نمایند.

چنانچه رویدادی رخ دهد که اثر با اهمیتی بر سود پیش بینی شده و درآمد پیش بینی شده ی هر سهم داشته و بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و دیگر سهامداران شرکت تاثیر بسزایی بگذارد، عاقلانه و منصفانه می باشد که مدیران این تعدیل را انجام داده و برای اطلاع سرمایه گذاران اعلام نمایند تا جلو ضرر و زیان عده ای دیگر گرفته گردد. از طرفی سرمایه گذاران بایستی همواره سود تعدیل شده را مبنای تصمیم گیری خود قرار دهند به اظهار دیگر، آنها بایستی بر اساس سودی تصمیم گیری کنند که پیش بینی می گردد طی یک دوره ی بلند مدت عاید سرمایه گذار خواهد گردید، یعنی از یک استحکام بلند مدت و منطقی برخوردار باشد. اما اینکه چنین تعدیلی در سود پیش بینی شده تا چه اندازه گویای واقعیت می باشد و به چه اندازه می تواند راهنمایی برای سرمایه گذاران باشد بستگی به اطلاعات و مدارک پشتوانه ی مربوط به این تعدیلات و کسانی که چنین تعدیلی را انجام می دهند خواهد داشت.

از آنجا که دقت پیش بینی تحلیل گران با گذشت زمان در یک دوره ی مالی بیشتر می گردد کاهش قابل    ملاحظه ای در اختلاف بین پیش بینی تعدیل شده با پیش بینی قبلی ایجاد خواهد گردید.[3]

2-5-2- تأثیر تعدیل سود هر سهم پیش بینی شده در معاملات سهام

همان گونه که اظهار گردید شرکت های مختلف بر حسب مورد و با دست یافتن به اطلاعات دقیق تر ممکن می باشد در چندین نوبت در یک سال مالی اقدام به تعدیل سود هر سهم نمایند تا از این طریق اطلاعات واقعی را زودتر از اتمام سال مالی و قبل از تعیین EPS واقعی به سرمایه گذاران و دیگر بهره گیری کنندگان از اطلاعات اعلام نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زمان انجام معاملات سهام بسیار مهم می باشد، ضمن اینکه تاریخ تعدیل EPSدر رونق بخشیدن به بازار معاملات سهام تأثیر تعیین کننده دارد. چنانچه اندازه تغییرات در EPS پیش بینی شده نسبت به مقدار پیش بینی شده ی قبلی تفاوت چشمگیر داشته باشد، این مسئله ممکن می باشد بر قیمت سهام و حجم معاملات سهام تاثیر بگدارد، که در این پژوهش به دنبال مطالعه این موضوع می باشیم. البته در این خصوص علاوه بر تاریخ تعدیل و اندازه تعدیل در جهت افزایش یا کاهش EPS پیش بینی شده ی قبلی، عامل روانی نیز، که در اثر عوامل بالا ایجاد می گردد بی تاثیر بر اندازه معاملات انجام شده نیست، زیرا بعضی از سرمایه گذاران که توانایی تجزیه و تحلیل رویدادهای مهم مالی را ندارند، ممکن می باشد تحت تاثیر این عامل بدون هرگونه محاسبه ای اقدام به خرید یا فروش سهام را نماید.

[1] Marlen Plumlee

[2] ازوجی، حسن، مطالعه عوامل موثر بر تجدید ارائه ی سود هر سهم، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال 1388، صفحه ی 3

[3] حیدری،یدالله،تحلیل ارتباط حجم معاملات سهام و تعدیلات EPSپیش بینی شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی سال 1379 ص 46

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید