عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

3-3- داده ها

جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی موارد اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از میان آنها ، مواردی که واجد شرایط لازم برای انجام پژوهش بوده اند به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

آغاز کلیه­ی اطلاعیه های اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی کلیه ی شرکت هااز طریق آرشیو خبری نرم افزار تدبیر پرداز برای دوره ی زمانی پژوهش ( 1/1/84 تا 29/12/88) استخراج شده اند که تعداد آنها 9750 اطلاعیه بوده می باشد. سپس نمونه ها از بین موارد اعلان تعدیل سودی انتخاب شده که فاقد موارد زیر بوده می باشد:

1-وقفه های معاملاتی بیش از 60 روز در دوره ی 181 تا 2 روز قبل از اعلان.

2-وقفه ی معاملاتی در دوره ی یک روز قبل تا یک روز پس از اعلان

3- افزایش سرمایه حول و حوش زمان اعلان

نهایتا پس از اعمال محدودیت های فوق 294 مورد به عنوان نمونه انتخاب گردید،که در پیوست (الف) آورده شده می باشد.

3-4- قلمرو

این پژوهش محدود به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از بین اعلامیه­ های مختلفی که در بورس انتشار یافته، صرفا به اعلامیه های مربوط به تعدیل سود پیش بینی شده­ی شرکت ها (در سال های 1384 تا 1388)، پرداخته شده می باشد.

3-5- روش جمع آوری و منابع اطلاعات

در این پژوهش برای جمع اوری اطلاعات و داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی بهره گیری شده می باشد . در بخش کتابخانه ای ، مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش اکثرا از مقالات متعدد اخذ شده از اینترنت و نیز کتاب ها ، پایان نامه ها و مجلات تخصصی فارسی و لاتین که در دسترس بودند جمع آوری شده می باشد. در بخش میدانی، به مقصود جمع آوری داده های مورد نیاز از قبیل تاریخ اعلان تعدیل سودهای پیش بینی شده، آمار معاملات ( شامل آخرین قیمت، تعداد معامله ، ارزش بازار و جمع معاملات ) برای دوره ی رویداد، شاخص بازده نقدی و قیمت، نوع صنعت شرکت و افزایش سرمایه و سایر اطلاعیه های شرکت از بانک اطلاعاتی نرم افزار رها ورد جدید و سایت اینترنتی irbourse.com بهره گیری گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید