مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2-  اظهار موضوع

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصاد، می تواند با جمع آوری سرمایه های راکد جامعه، علاوه بر کاهش نقدینگی مازاد، باعث تغییر جهت مطلوب سرمایه به سوی واحدهای اقتصادی فعال بازار گردد. آن گونه که نتایج پژوهش های قبلی پیرامون بازار سرمایه نشان می دهد، بازار سرمایه زمینه ی رشد و رونق اقتصادی را فراهم می آورد.[1]

یکی از ملزومات اصلی ایفای تأثیر فوق توسط بورس، اطلاعات شفاف، قابل اتکا و به موقع   می باشد و در بازار های کارای سرمایه چنین فرض می گردد که کلیه اطلاعات موجود به سرعت توسط افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت و حجم دادوستد اوراق بهادار منعکس می گردد. یعنی قضاوت افراد و تصمیمات آنها در قیمت اوراق بهادار تجسم می یابد و کارایی بازار نیز به اندازه قابل توجهی به دامنه و حجم اطلاعات گزارش شده بستگی دارد. یکی از منابع اصلی تامین این اطلاعات، گزارش های حسابداری ای می باشد که توسط شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس چاپ گردیده و از طریق تحلیل های سرمایه گذاران در قیمت ها ی سهام منعکس  شده و متعاقب آن حجم های متفاوتی از مبادلات را رقم می زند.

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران اظهار می­گردد که “هدف صورت های مالی عبارت می باشد از ارائه­ی اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درمورد ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از بهره گیری کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد”.

این بند از مفاهیم نظری نشان می د هد که اطلاعات مالی منتشره، نه تنها بازار اوراق بهادار و یا گروه خاصی از جامعه، بلکه بایستی فرد فرد سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را در بر گیرد و از آنجا که این عده به جریان های نقدی توجه دارند، می توان گفت که بیانیه ی فوق به گونه غیر مستقیم برای ثبت جریانات نقدی در مدل تصمیم بهره گیری کنند گان اهمیت زیادی قائل شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از مهمترین موارد موجود در گزارشات حسابداری، اطلاعات مربوط به سود هر سهم (EPS) به عنوان یکی از شاخص­های مهم اندازه­گیری عملکرد واحد اقتصادی می­باشد.در اکثر مدل­های ارزش گذاری دارایی­ها و مخصوصا اوراق بهادر، جریان نقدی آتی تعیین کننده­ی قیمت این اوراق به شمار    می­آید، اما تعهدی بودن حسابداری شرکت ها باعث می گردد که سود حسابداری شاخص مناسب تری نسبت به جریان های مذکور به حساب آید. لذا در اقدام در اکثر مدل های ارزش گذاری سهام از سود پیش بینی شده­ی هر سهم به عنوان جایگزین جریان های نقدی آتی بهره گیری می گردد. همچنین در بسیاری از موارد نیز از طریق نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) اقدام به تعیین قیمت سهام می گردد که در این مدل نیز سود پیش بینی شده ی هر سهم در دوره مالی جاری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

مطابق ماده ی پنج آیین نامه ی افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس، شرکت ها مکلفند بودجه و پیش بینی عملکرد سالانه را بر اساس عملکرد سال قبل حداکثر سی روز قبل از شروع سال مالی جدید، بر اساس عملکرد واقعی دوره های سه ماهه حداکثر بیست روز پس از پایان دوره های سه ماهه و تعدیل آن را نیز بلافاصله اعلام کنند.

اگر سود پیش بینی شده، دارای محتوای اطلاعاتی مفید بوده و در تصمیم گیری بهره گیری کنندگان (سرمایه گذاران) موثر باشد، اعلان پیش بینی سود یا تعدیل آن می تواند باعث تغییر قیمت سهام و حجم مبادلات گردد.

در ارتباط  با سود و محتوای اطلاعاتی آن چهار گونه پژوهش می تواند انجام گردد:

1.مطالعه تاثیر انتشار سود سالانه (واقعی) هر سهم (از طریق صورت های مالی سالانه) بروضعیت سهام.

2.مطالعه تاثیر انتشار سود (واقعی) میان دوره ای هر سهم بر وضعیت سهام.

3.مطالعه تاثیر انتشار اطلاعیه ی پیش بینی سود هر سهم بر وضعیت سهام.

4.مطالعه تاثیر انتشار اطلاعیه ی تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم بر وضعیت سهام.

در پژوهش های انجام شده، وضعیت سهام به صورت تغییرات قیمت (بازده)، تغییرات حجم و نوسان قیمت مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. به بیانی دیگر اندازه اثر اعلان اطلاعات مورد تصریح بر این سه متغیر مورد توجه قرار گرفته می باشد.در این پژوهش آثار اعلان تعدیل های سود توسط شرکت ها بر قیمت و حجم دادوستد سهام شرکت ها مطالعه و ارزیابی شده می باشد.

[1]  عرب مازار یزدی ، محمد و جمالیان پور، مظفر، “مقایسه ی محتوای اطلاعاتی و سودمندی صورت سود وزیان میان دوره ای 3،6 و 9 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران”مجله ی پژوهش های حسابداری مالی،سال دوم شماره ی چهارم، سال1389،ص 46

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری