مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2- کارایی بازار

2-2-1-  مفهوم بازار کارا

سرمایه گذاران در بورس، قیمت های سهام را بر پایه ی جریان نقدی مورد انتظار و ریسک همراه آن برآورد می کنند. در سرمایه گذاری عقلایی بایستی همه ی اطلاعات در دسترس یا قابل کسب مورد بهره گیری قرار گیرد. این مجموعه ی اطلاعاتی هم اطلاعات معلوم و هم باورهای مربوط به آینده، یعنی اطلاعاتی که به گونه منطقی قابل استنباط می باشد را در بر می گیرد.”اطلاعات جدا از شکل آن، کلید تعیین قیمت های سهام بوده و لذا موضوع محوری مفهوم بازار کارا می باشد.[1]

فاما بازار کارا را به عنوان بازاری تعریف می­کند که در آن قیمت اوراق بهادار انعکاس کاملی از اطلاعات موجود می باشد. فرضیه ی بازار کارا به تناسب سرعت و جامعیتی که قیمت های اوراق بهادار، اطلاعات قابل دسترس را منعکس می کنند، به سه دسته تقسیم می گردد : 1)شکل ضعیف کارایی 2) شکل نیمه قوی و 3) شکل قوی کارایی.

2-2-2- تاثیر فرضیه ی بازار کارا بر حسابداری مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه ی بازار کارای اوراق بهادار اظهار می دارد که گزارش­های حسابداری تنها منبع اطلاعاتی بازارهای سرمایه نبوده و فعالان بازار از کلیه ی اطلاعات مالی و غیرمالی که توسط منابع مختلف (مانند رسانه های گروهی و غیره …) در دسترس آنها قرار گرفته، جهت رساندن قیمت ها به نقطه ی تعادلی جدید بهره گیری  می نمایند.

حسابداران که می دیدند با طرح فرضیه ی بازار کارا و اظهار بلا تاثیر بودن گزارشات حسابداری (محصول اصلی فعالیت حسابداران) و یا تاثیر اندک آنها بر تصمیم گیری بازار سرمایه و در نهایت قیمت سهام عملکرد و  فلسفه ی وجودی آنها با چالشی اساسی مواجه گردیده، کوشیدند با انجام پژوهش های تجربی با رویکرد اثباتی درمورد ی ارتباط ی قیمت سهام و اطلاعات حسابداری شامل سود هر سهم، سود تقسیمی، جریانات نقدی و … (یافتن ارتباط ی علت و معلول در مشاهدات) به روبرو شدن با چالش های پیش رو اقدام نمایند. پژوهش هایی که توسط آقایان بال و براون در سال 1968 میلادی آغاز گردید و تاکنون ادامه دارد.

2 . رضایی نیری، ندا،تاثیر انتشار گزارشات مالی میان دوره ای بر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس، پایان نامه ی کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا، سال 1382ص 24

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید