مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-11- چارچوب نظری پژوهش

داشتن محتوای اطلاعاتی اعلان تعدیل سود پیش بینی شده به این معناست که اعلان تعدیل اطلاعات جدید و مناسبی را به بازار منتقل می کنند و باعث تغییر در انتطارات سرمایه گذاران می شوند، که در نتیجه سرمایه گذاران نسبت به آنها واکنش نشان می دهند.این واکنش سرمایه گذاران یا همان واکنش بازار به گزارش سودها را می توان در تغییرات قیمت و حجم مبادلات سهام نظاره نمود.

از زمان بال و براون و بیور(1968) پژوهش های عملی در مورد واکنش بازار به سودها (محتوای اطلاعاتی سودها)شروع گردید وتا زمان حال نیز ادامه داشته می باشد. نتیجه ی اکثر پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان دهنده­ی این می باشد که سود­ها اطلاعات جدیدی را به بازار منتقل می­کنند و سرمایه­گذاران به آنها واکنش نشان می دهند. برای مثال بال وبراون، 1968، بیور 1968، اوپونگ، 1995، اسپانهولتز 2005 و نیز رضوان حجازی ،1375 یدالله حیدری1379 مسعود فولادی 1382،مجید نوروزی 1384 و… که سود ها ی سالانه ، سودهای فصلی و سود های پیش بینی شده و تعدیل در سود پیش بینی شده را مطالعه نموده اند.

این پژوهش نیز به مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم با قیمت سهام و حجم دادوستد پرداخته می باشد و توجه خود را به واکنش سرمایه­گذاران به اعلان تعدیل سود پیش­بینی­شده­ی هر سهم که در حرکات قیمت و حجم دادوستد سهام عادی حول و حوش روز اعلان منعکس شده ، معطوف کرده می باشد.برای این مقصود از پژوهش های انجام شده ی قبلی کمک گرفته شده می باشد.در آزمون حجم از روشی مشابه روش بیور(1968) بهره گیری شده می باشد.و در آزمون های قیمت از روش هایی مشابه روش بال و براون (1968) و نیز بارتولدی و همکاران(2006) کمک گرفته شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری