عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– بازاریابی تجاری

مسائل مربوط  به محیط زیست و بازاریابی می توانند در تضاد با هم اقدام کنند ;یکی از آنها از شما می خواهد که کمتر مصرف کنید و دیگری می خواهد که اندازه مصرفتان را بالا ببرید، یکی مصرف گرایی را محکوم می کند دیگری آن را تشدید می نماید. اما این دوهمیشه هم بر خلاف یکدیگر حرکت نمی کنند .بازاریابی می تواند به فروش  ایده هایی برای شیوه های جدید زندگی کمک کند. ما بایستی راه حل های سبز برای مردم قابل پذیرش و طبیعی جلوه دهیم.  (جان گرنت،2005،ص26)

رویکرد بازاریابی جدید مصرف کننده را فعالانه در گیر می کند. در کنار هم فعالیت می کنید تا به خلق ایده ها, جوامع, رویدادها و سبک زندگی بپردازید.این موضوع صرفا دیدگاه بزرگوارانه ای مبتنی بر این که “مصرف کننده ارباب می باشد” نمی باشد بلکه گشودگی و صراحتی جدید, نفوذپذیری و دیالوگی خلاقانه به شمار می آید که می تواند بر پیشرفت تولید تجربه خرده فروشی وخدمات تاثیر بگذارد.

براساس این اهداف سبز و همچنین هدفهای تجاری ,می توان بازاریابی تجاری را به سه دسته فعالیت تقسیم نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف: سبز- ایجاد معیارهای جدید- برقراری ارتباط

با داشتن اهداف تجاری صرف(محصول, مارک یا شرکت در مقایسه با بقیه سبزتر هستند, اما بازاریابی, به شیوه ای مستقیم این تفاوت را نشان می دهد).

ب: سبزتر تقسیم مسئولیت-همکاری

با داشتن اهداف سبز در کنار اهداف تجاری (بازاریابی به نوبه خود به هدفهایی سبز می رسد برای مثال نحوه بهره گیری مردم از محصول را تغییر می دهد).

ج: سبزترین طرفداری از ابتکار شکل دهی فرهنگی

با داشتن اهداف فرهنگی علاوه بر هدف پیشین (تبدیل روشهای جدید زندگی و الگوهای جدید تجاری به مدلهای عادی و پذیرفته شده).

مراد از سه عنوان دسته بندی, اهداف بازاریابی می باشد, نه تاثیر نهایی آنها.

به علاوه در بازاریابی(و بطور کلی در فرهنگ )سلسله مراتبی به تبیین زیر هست:

عام : شرکتها, بازارها, ارزشهای سیاسی و فرهنگی

اجتماعی : هویت, معنی و ایجاد مارک تجاری

شخصی: محصولات و منافع کاربردی(جان گرنت، 2005،ص60).

جدول 1-1: شبکه بازاریابی سبز

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران