عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

شاید کسی تصور نمی‌نمود که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند. به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای اقدام به مسئولیت اجتماعی بنگاهها وارد ادبیات بازاریابی گردید. این روزها چنین به نظر می‌رسد که هر محصولی علت اجتماعی خاصی دارد. در حال حاضر بازاریابی براساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین ‌ فعالیتهای شرکتها شده می باشد. از نخستین سالهای دهه 80 بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی شهرت زیادی یافته می باشد (کاتلر و آرمسترانگ[1]، 1999،ص127). یکی از حیطه‌های بازرگانی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده بازاریابی سبز می باشد. به نظر می‌رسد تمامی مصرف کنندگان چه فردی و چه صنعتی در مورد محیط زیست آگاهتر و علاقمندتر شده‌اند.

در مطالعه‌ای که در سال 1992 در 16 کشور توسط اتمن[2] انجام گرفت بیش از 50درصد مصرف کنندگان در هر کشور اظهار کردند که نسبت به محیط زیست علاقه مند و دلواپس شده‌اند. همچنین در مطالعه‌ای که در سال 1994 در استرالیا انجام گردید، نتایج نشان داد که 84درصد افراد معتقد بودند که در برابر محیط مسئولند. این افراد اظهار کردند که رفتارشان را که شامل رفتار خرید می باشد به خاطر مسائل محیطی اصلاح کرده‌اند.(گرنت،2005، ص 97)

بازاریابی سبز که آن را بازاریابی پایدار نیز نامیده‌اند یک طریقه جالب می باشد که امروزه در کشورهای در حال توسعه خرده فروشان نیز آن را شروع کرده‌اند. کاتب و هلسن اظهار می‌کنند که بازاریابی سبز برنامه‌های دولت را تقویت می کند (کاتب و هلسن[3]، 2004). «باوی» و «سیل» بر این باورند که ارزشهای اجتماعی همانند دیگر عناصر محیط بازاریابی طی زمان تغییر می‌کنند. پس به مقصود حصول اطمینان از موفقیت، بازاریابان و محصولاتشان بایستی همراه و متناسب با جامعه تغییر یابند.

در سال 1989 در مطالعه‌ای که در آمریکا انجام گرفته می باشد نتایج حاکی از آن می باشد که 49درصد پاسخ دهندگان به خاطر مسائل محیطی خریدشان را تغییر داده‌اند (باوی و سیل[4]، 1992،ص35). همچنین مطالعات اداره آمار استرالیا روی 16 هزار نفر نشان می‌دهد که 75درصد از افراد نسبت به مسائل محیطی دلواپسند (باکر، 1996،ص88). مسئله حفظ محیط زیست باعث شده می باشد که مصرف کنندگان درمورد محصولاتی که می‌خرند بازاندیشی کنند. امروزه بسیاری از مصرف کنندگان این آمادگی را دارند که برای طرفداری واقعی از محیط زیست برای محصولاتی که استانداردهای محیطی را رعایت می‌کنند مبلغ بیشتری پرداخت کنند (کاتلر و آرمسترانگ، 1999،ص103) .

آمار و ارقام و مطالب فوق حاکی از آن می باشد که مسائل محیطی و حفظ محیط زیست یکی از مهمترین معیارهایی می باشد که مصرف کنندگان هنگام خرید کالا و یا خدمات آن را مدنظر قرار می‌دهند. در نتیجه این مسائل باعث شده می باشد که مسائل محیطی وارد مفاهیم بازاریابی ‌گردند و رویکردی به نام بازاریابی سبز پدیدار گردد. به خاطر اینکه بازاریابی سبز زیر مجموعه‌ای از مسئولیت اجتماعی می باشد، آغاز مسائلی در ارتباط با مسئولیت اجتماعی اظهار می گردد و سپس مفهوم بازاریابی سبز و مسائل مربوط به آن مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد.

[1] Kotler and Armesterang

[2] Etman

[3] Kotab and Helsen

[4] Bovee and Thill

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران