عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تجزیه و تحلیل بالقوه بازارهای سبز

2- فعالیت های گرایش یافته به سمت رضایتمندی نیازهای بازارهای سبز

3- تجزیه وتحلیل رفتار رقبای سبز

این 3 فعالیت مراحل کلیدی در فرآیند توسعه و کاربرد استراتژی بازاریابی می باشد . بعلاوه تجزیه و تحلیل مشتریان سبز نیز شامل آن می گردد ، زیرا آن یک عامل حیاتی در سیاست صنعتی می باشد و تقاضای مشتریان برای کالاهای نهایی منجر به معضلات محیطی می گردد .

در سطح عملیاتی مدیریت بازاریابی ، GMS شامل فعالیت های آمیخته بازاریابی زیر می باشد :

1- سیاست طراحی محصول سبز

2- توزیع با ضوابط سبز

3- قیمت محصولات سبز

4-تبلیغات سبز و پشتیبانی سبز (کامینو[1]،2007،ص93).

6-2-آمیخته های بازاریابی سبز

بازاریابی سبز کوشش های محیطی طراحی ، ترفیع ، قیمت و توزیع محصولاتی را که به محیط زیست آسیب نمی رسانند را تشریح می کند(گروو ،1996). زمانی که استراتژی توسعه می یابد ، مشتریان بوسیله یک آمیخته بازاریابی مناسب مورد هدف قرار می گیرند . آمیخته های بازاریابی مفاهیم مشهوری در بازاریابی می باشند . آمیخته ها ابزارهای تاکتیکی بازاریابی شرکت هستند که می توانند کنترل شوند و برای تاثیر گذاری تقاضای محصولات بهره گیری شوند که شامل محصول ، قیمت ، مکان و ترفیع می باشد (رکس و بامان ،2007).

[1] Camino

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران