عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده

در بازاریابی امروز، هزینه از دست دادن یک مشتری برابر می باشد با از دست دادن منافع خدماتی که آن مشتری در  طول عمر به آن نیاز دارد. بیمه ها را می توان جزو شریان های حیاتی اقتصادی هر کشور دانست. هدف عمده مدیریت بازاریابی بیمه، جذب مشتری جدید و حفظ مشتریان قبلی و ایجاد آگاهی در زمینه نتایج بیمه می باشد.

رشد روز افزون صنایع، وسایل نقلیه و افزایش روز افزون جمعیت در دنیا جامعه بشری را به این فکر انداخته می باشد که تنها جایی که برای زندگی کردن هست همین سیاره زمین می باشد که بایستی به هر نحو ممکن در حفظ و پایداری محیط آن کوشید. این تب و رویکرد دو دهه می باشد که در دنیا شدن گرفته و فراگیر شده می باشد و به سراغ فرایندهایی رفته اند که در این زمینه از مدیریت نیز بتوان به حفظ محیط زیست کمک نمود و شاید هم بتوان باعث اقبال بیشتر مشتریان به سازمانهای آنها گردید.

با این تفاسیر در صنعت پر تنش بیمه در سالهای آتی یکی از رویکردهای جدید بازاریابی که حاضرین در این صنعت به فکر بهره گیری از آن خواهند افتاد بازاریابی سبز خواهد بود. لذا ناگفته پیداست که جهت بهره گیری از این فرایندها پیشاپیش بایستی راهکارهای پیاده سازی و موانع اجرایی آن را مطالعه نموده و در جهت رفع آنها گام برداشت.

در این پژوهش کوشش شده می باشد با در نظر داشتن تقسیم بندی رویکردها در سه زمینه مواجه با سازمان، مشتری و رقبا فرضیاتی در جهت وجود موانع در این مورد مطرح و درمورد آن مطالعه به اقدام آید و نتایج مطالعه این فرضیات ارایه گردد.

پس از مطالعه های کتابخانه ای در منابع و تهیه پرسشنامه با نظر خبرگان صنعت بیمه، این پرسشنامه ها توزیع گردید و در نهایت با واکاوی اطلاعات بدست آمده به این نتایج دست یافتیم که سازمانهای بیمه گر، مشتریان و رقبا با در نظر داشتن عدم شناخت از مفاهیم بازاریابی سبز به سمت بهره گیری از آن جهت گیری نکرده اند.

کلمات کلیدی: صنعت بیمه، بازاریابی، بازاریابی بیمه، بازاریابی سبز

پژوهشگران محترم

در صورت داشتن هرگونه سوال می­توانند از طریق پست الکترونیکی زیر اقدام نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

 

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران