عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– سطوح بازاریابی سبز

مدیران ممکن می باشد از خود بپرسند که چگونه می‌توان به اهداف مصرف کنندگان و اهداف سازمانی دست پیدا نمود در حالی که نسبت به محیط زیست هم مسئول باشند. در بازاریابی سبز مباحث محیطی جزو استراتژی های برتر شرکت به حساب می‌آیند و نیازمند اقدامات استراتژیکی بسیاری هستند. «منون» در سال 1997 بیان نمود که اقدامات بازاریابی سبز در سه سطح در شرکت انجام می‌گیرند. این سطوح عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سطح استراتژیک ـ سطح شبه استراتژیک ـ سطح تاکتیکی

  • در سطح استراتژیک تغییرات اساسی در فلسفه شرکت انجام می‌گیرد. سبز بودن استراتژیک اغلب نیازمند تغییر در ذهنیت و رفتار و تاکتیک های شرکت می باشد در سطح سبزسازی استراتژیک ، مدیریت مالی تصمیم هایی درمورد تجمیع موضوعات محیطی و هدف های یک شرکت با سیستم های بزرگ و کوچک سازمانی می گیرد . به عنوان مثال شرکت استرالیایی Carlovers همه فرآیندهای ماشین شویی را در یک چرخه بسته سیستم بازیافت آب طراحی کرده می باشد . (پولونسکی و روزنبرگ ،2001/کامینو ،2007).
  • سبز بودن در سطح شبه استراتژیک باعث انجام تغییراتی در رویه‌های شرکت می گردد. سبزسازی شبه استراتژیک ، ویژگی های استراتژی های سازمانی برای تجمیع موضوعات محیطی با استراتژی بازاریابی و با تصمیم های مدیریتی که به سمت رسیدن به یک مزیت رقابتی در بازارها گرایش یافته اند می باشد . (کامینو ،2007).در این سطح شاهد تغییرات در روش سازمان های تجاری هستیم . به عنوان مثال بعضی هتل ها برای کاهش مصرف آب از میهمانان خود درخواست می کنند که حوله های بهره گیری شده را برای شستشو در کف حمام یا وان قرار دهند .
  • در سبز بودن تاکتیکی در فعالیتهای عملیاتی تغییراتی صورت می‌گیرد. مانند تغییر در ترفیعات و تبلِیغات (کامینو،2007/ پولونسکی و روزنبرگ ،2001).در سبزسازی تاکتیکی فعالیتهای وظیفه ای سبز می شوند مانند ترفیعات . برای مثال در ایام خشکسالی مسئولین امور آب ، شعارهایی برای مصرف بهینه و صرفه جویی بکار می برند . (پولونسکی و روزنبرگ ،2001)سطح تاکتیکی دارای ویژگی هایی با تصمیم های وظیفه ای (مدیران بازاریابی یا تولید) می باشد . این سطح به سمت رسیدن به هدف های مخصوص با استراتژی های هدایت شده با سازوکار مالی گرایش داده شده می باشد . (کامینو ،2007)

این سه سطح به مقصود شناسایی اندازه تغییری که شرکت بایستی انجام دهد، می‌توانند مورد بهره گیری قرار گیرند و ممکن می باشد اندازه تعهد نسبت به فعالیتهای محیطی مختلف را نشان دهند. فعالیتهای استراتژیک محیطی نیازمند سرمایه‌گذاری مالی بلند مدت در بخشی می باشد که شرکت در آن فعالیت می کند.

در صورت اجرای مؤثر سبز بودن استراتژیک بندرت احتمال دارد که به گونه ظاهری به آن نگریسته گردد. در سطوح مختلف سبز بودن بایستی مشخص گردد که دقیقاً چه فعالیتهایی بایستی انجام گیرد. سبز بودن استراتژیک ممکن در یک ناحیه به گونه مؤثر بر دیگران نفوذ کنند و این احتمال هم هست که در نواحی دیگری چنین توانی را نداشته باشد. پس، اگر چه سبز بودن استراتژیک از نظر استراتژیک لازم نیست در تمامی فعالیتهای بازاریابی گنجانیده گردد، اما در بخش تولید، یک مبحث استراتژیک می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران