عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فرآیند سبز شدن

شرکت ها بوسیله تولید محصول جدید و استراتژی های خدمات ، مدل های تجارت و تجارت کاملا جدید میتوانند یک تقاضای ساده برای محصولات دوستار محیط زیست بسازند(اولسان ،2009)

شرکت ها با سه روش می توانند خودشان سبز شوند : فرآیندهای ایجاد ارزش افزوده (سطح شرکت) ، سیستم های مدیریتی (سطح شرکت) و/یا محصولات (سطح محصول)

سبز سازی فرآیند ارزش افزوده مستلزم طراحی شرکت ، رفع بعضی معضلات آن ، اصلاح تکنولوژی و یا راه اندازی تکنولوژی جدید با هدف کاهش اثرات مخرب محیطی برای تمام مراحل می باشد .

در سیستم های مدیریتی شرکت ها بایستی قبول کنند شرایطی را برای کاهش اثر مخرب محیطی با فرآیندهای ارزش افزوده ایجاد کنند .

بیلدینگ و چارتر[1](1992)روش های زیر را برای تولید محصول نام بردند :

1-اصلاح : توسعه عمر یک محصول با اصلاح بخش های آن

2-اصلاح قسمت های فرسوده : توسعه عمر محصول بوسیله مهندسی مجدد اساسی

3- تولید دوباره : محصول جدید براساس یک تجربه

4- بهره گیری دوباره : طراحی یک محصول که برای هر زمان قابل بهره گیری باشد

5- بازیافت : محصولاتی که بتوانند به مواد اولیه برای بهره گیری در محصولات دیگر تبدیل شوند

6-کاهش : هر محصول حداقل مواد اولیه را در بر داشته باشد (پاراکاش[2]،2002)

سبز شدن در نتیجه فشارهای داخلی و خارجی اتفاق می افتد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فشارهای خارجی شامل :

– ارضای تقاضاهای مشتریان

– واکنش نسبت به فعالیت سبز سازی رقبا

– فشار عرضه کنندگان و کانالها برای تغییر ورودی (شرکت های دارای گواهینامه ایزو 14000 تولیدکنندگان مواد اولیه خود را ملزم به سبز سازی می کنند)

و فشارهای داخلی شامل :

– هزینه : سبز بودن به کارایی بیشتر منافع و صرفه جویی های مالی منجر می گردد (از ورودی کمتری بهره گیری می گردد)

– فلسفه : اگر شرکت ها اهداف زیست محیطی را مانند سایر اهدافشان ارزش گذاری کنند در نتیجه استراتژی های آنان نیز سبز طراحی می گردد (پولونسکی و روزنبرگ ،2001).

[1] Building and Charter

[2] Prakash

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران