مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-  مقدمه

تصمیم گیری در مسائل مالی مانند سرمایه گذاری در سهام شرکت ها همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده می باشد. یکی از مهم ترین صورت­های مالی اساسی، صورت سود و زیان می باشد که نشان دهنده­ی نتیجه ی عملیات و عملکرد مالی شرکت طی یک دوره ی مشخص می باشد و یکی از ارقام مهم مندرج در صورت سود و زیان که بسیار مورد توجه سرمایه گذاران و سهامداران می باشد سود شرکت می باشد. یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران در امر خرید و فروش سهام، ارائه ی پیش بینی­هایی درمورد ی دور نمای کلی شرکت و همچنین بعضی از عناصر صورت های مالی نظیر سود می باشد.

افشای پیش بینی های شرکت از سود های سالانه موضوع یک مباحثه ی شدید میان سرمایه گذاران طی سال های 1970 تا 1975 بود که نهایتا بیشتر دیدگاه های تئوریکی و تجربی به این نتیجه رسیدند که رفتار و عکس العمل سرمایه گذاران می تواند تحت تاثیر افشای پیش بینی های مدیریت قرار بگیرد.[1]

هر چه این پیش بینی ها به واقعیت نزدیکتر باشند، مبنای تصمیمات صحیح تری قرار خواهند گرفت.

در این بخش به تشریح موارد زیر پرداخته می گردد:

1)کارآیی بازار

2)سود

3)پیش بینی سود

4)تعدیل سود پیش بینی شده

5) انجام پژوهش های رویدادی در یک بازار سهام کوچک

6) مدل بازار

[1] JAMES M. PATELL ,”Corporat Forecasts Of Earnings Per Share And Stocok Price Behavior:Empirical Tests” Journal of Accounting Research , Vol. 14, No.2 (Atumn .1976), p246

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید