عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

5-6- محدودیت های پژوهش

در انجام هر پژوهشی محدودیت هایی هست و ممکن می باشد این محدودیت ها در نتایج به دست آمده تاثیر گذار باشند و تعمیم پذیری نتایج را تحت تاثیر قرار دهند. در این پژوهش نیز موارد زیر تا حدودی می توانند تعمیم پذیری نتایج را تحت تاثیر قرار دهند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1.در این پژوهش جمع تعداد روزهای دوره ی رویداد و برآورد درآزمون های بخش اول 22 روز می باشد. اگر چه سایر اطلاعیه هایی که خود شرکت ها در این دوره منتشر کرده اند در این پژوهش مد نظر قرار گرفته شده می باشد اما ممکن می باشد در این روزها عوامل دیگری نیز بر متغیرهای مورد آزمون تاثیر گذار باشند.

2.در آزمون حجم از تعداد سهام شرکت در مخرج کسر بهره گیری شده می باشد و سهامی که وثیقه قرار گرفته و قابل معامله نیست و نیز حق تقدم سهام از تعداد سهام شرکت کسر نشده می باشد.

5-7- پیشنهادها

در این قسمت با بهره گیری از نتایج و یافته های پژوهش، پیشنهادهایی در دو بخش پیشنهاد برخاسته از پژوهش و پیشنهادها برای پژوهش های آتی ارائه می گردد.

5-7-1- پیشنهاد برخاسته از پژوهش

پیشنهاد می گردد که در این زمینه پژوهش های بیشتری صورت گیرد و عوامل مختلفی که می توانند بر واکنش بازار به اعلان سودها تاثیر گذار باشند به گونه دقیق در نظر گرفته شوند و اثر آنها کنترل گردد. و پیشنهاد می گردد برای مطالعه نرمال بودن بازده ها و بازده های غیر عادی، آزمون های پارامتریک نیز انجام گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید