عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

3-7- آزمون فرضیه ها

این پژوهش از نوع رویدادی می باشد که به مطالعه عکس العمل بازار (تغییرات قیمت و حجم مبادلات سهام) در یک دوره ی کوتاه اطراف اعلان تعدیل سود پرداخته می باشد. “پژوهش رویدادی[1]، مطالعه ای می باشد که در آن پژوهش گر در صدد مطالعه  رفتار سهام شرکت هایی می باشد که یک رویداد مشترک را تجربه کرده اند. به عنوان مثال محقق می­خواهد بداند پس از افزایش سرمایه، قیمت سهام شرکت ها چه وضعیتی خواهد داشت. همچنین مطالعه آثار وضع مقررات خاص در ارتباط با یک صنعت، بر روی قیمت سهام آن صنعت می تواند موضوع یک پژوهش رویدادی باشد.

در مطالعات رویدادی عموما” تاثیر یک رویداد خاص روی ارزش شرکت ارزیابی می گردد. از لحاظ نظری در این نوع مطالعات فرض می گردد رفتار بازار منطقی بوده واثرات یک رویداد بلافاصله در قیمت سهام منعکس می گردد. از آن رو می توان برای سنجش اثر یک رویداد از اطلاعات قیمت سهام که در یک دوره زمانی کوتاه نظاره می گردد، بهره گیری نمود.

در امور مالی شرکتی، می توان با تمرکز بر یک رویداد که متاثر از تصمیمات مالی شرکت می باشد، اثرات آن بر ثروت ذی نفعان را معین نمود. در پژوهش های بازار سرمایه، برای آزمون کارایی بازار سرمایه و ارزیابی اندازه و سرعت واکنش بازار به اطلاعات از پژوهش رویدادی بهره گیری می گردد، به این ترتیب که پس از یک رویداد خاص مربوط به شرکت ها (مثل اعلان سود حسابداری) تغییرات قیمت سهم شرکت ها مورد مطالعه قرار می­گیرد. در صورتی که بازده غیرعادی (نا منتظره) متعاقب یک رویداد تداوم داشته باشد، شواهدی مبنی برعدم کارایی بازار سرمایه می باشد. در حسابداری اثر اعلان سود بر قیمت سهام بیش ازهمه مورد توجه بوده می باشد. به غیر از اعلان سود حسابداری، اثرات تغییر رویه حسابداری، اجرای یک استاندارد جدید گزارشگری مالی و این قبیل می­تواند موضوع پژوهش رویدادی باشد.”[2]

در پژوهش های رویدادی، اثرات اطلاعات جدید روی قیمت سهام ارزیابی می­گردد. در بیشتر این پژوهش­ها وقفه های معاملاتی و عدم امکان محاسبه ی بازده در روز های وقفه، گزارش نشده می باشد، زیرا بیشتر این پژوهش ها بر پایه ی منبع اطلاعاتی واحد به نام پایگاه اطلاعاتی مرکز پژوهش های قیمت سهام (CRSP) بوده می باشد. در این پایگاه اطلاعاتی، داده های روزانه برای قیمت و بازده برای سهام بزرگ به سادگی و برای بیشتر سهام کوچک فراهم می باشد. اگر هم در یک روز خاص سهمی داد و ستد نشود، در CRSP متوسط قیمت عرضه و تقاضا برای آن سهم (در صورت وجود) به عنوان قیمت سهم به شمار می رود، لذا سری های بازده روزانه ی بدون وقفه در معرض بهره گیری ی پژوهش­گران قرار می­گیرد. در بورس های کوچک و نوپا، وقفه ی معاملاتی تعداد زیادی از سهام پدیده ای شایع می باشد. مانند در بورس اوراق بهادار تهران، بسته بودن نماد سهم یا نبود عرضه و تقاضا برای بعضی سهام در روزهایی از سال امر مشهودی می باشد که محدودیت هایی برای پژوهش های رویدادی و سنجش متغیرهایی مثل بتا و انحراف معیار بازدهی ایجاد می کند.

نتیجه اینکه اگر یک سهم به صورت روزانه داد وستد نشود، برآورد بازده مورد انتظار و سنجش بازده غیر عادی آن سخت و پیچیده می گردد، زیرا وقفه های معاملاتی موجب می گردد تا نتوان بازده واقعی روزانه ی سهم را محاسبه نمود. در نتیجه برآورد پارامترهای الگوی بازار (آلفا و بتا) دچار محدودیت می گردد. گرچه روش استانداردی برای رفع این محدودیت وجود ندارد اما در اقدام پژوهش گران به راه های زیر روی می آورند. این روش ها در مورد روزهایی که داد و ستد سهام دچار وقفه بوده بهره گیری می گردد:

1-فقط برای روزهایی که سهم داد وستد شده بازده غیرعادی محاسبه می گردد و برای بقیه ی روز ها بازده های غیر عادی حساب نمی گردد، یعنی کنار گذاشتن بازده بازار و بازده سهام در روز های وقفه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-در روزهایی که سهم داد و ستد نشده می باشد ، قیمت تابلو مبنا قرار گیرد ، یعنی اینکه بازده روزهای وقفه دار صفر در نظر گرفته گردد.

3-تخصیص بازده بین روزهای معاملاتی و روزهای وقفه، به این ترتیب که کل بازده حد فاصل 2 داد و ستد به گونه یکنواخت بین روزهای میانی و اولین روز داد و ستد پس از وقفه تخصیص یابد .

4-محاسبه بازده ی سهم حد فاصل روزهای معاملاتی و مقایسه ی آن با بازار برای همان مقطع زمانی.

به مقصود تجزیه و تحلیل داده ها، داده های مورد نیاز مانند آمار معاملات روزانه در اطراف روز اعلان ( یعنی دروه ی رویداد ) برای هر مورد اعلان ، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و در یک فایل اکسل ذخیره شدند . برای تسهیل انجام تجزیه و تحلیل های لازم و نیز دسته بندی نمونه برای آزمون فرضیه ها از برنامه ی نرم افزاری خاصی که تنها به مقصود انجام این پژوهش نوشته گردید بهره گیری شده می باشد. همچنین برای انجام آزمون های آماری از نرم افزار spss و نیز نرم افزار اکسل بهره گیری شده می باشد.

[1] Event studies

[2] قائمی،محمد حسین، مروری بر روش شناسی پژوهش های رویدادی، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری شماره 17، ص 2

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری