مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-  پیش بینی

2-4-1- اطلاعات پیش بینی

امروزه در اغلب کشورهای جهان برای ارائه­ی اطلاعات مالی پیش­بینی شده تاکید خاص دارند. سرمایه­گذاران به هنگام اخذ تصمیمات اساسی خود به چشم انداز آتی واحدهای اقتصادی علاقه نشان می دهند. یکی از فاکتورهای اصلی برای تعیین ارزش سهام شرکت ها، محاسبه و تعیین نرخ رشد شرکت می باشد، لذا تحلیل­گران مالی جهت این مهم به این اطلاعات پیش­بینی شده نیازمندند.

افشاء اطلاعاتی نظیر فروش های مورد انتظار، جریان های نقدی آتی، تغییرات مورد انتظار در قیمت­ها و هزینه­ها، طریقه آتی عرضه و تقاضای محصولات و در نهایت پیش­بینی سود خالص و سود هر سهم(EPS)، غالبا از اطلاعات مفید و مربوط برای تصمیم­گیری اقتصادی تلقی می­گردند که یک سرمایه­گذار موفق بایستی با در نظر گرفتن مجموعه ی این اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها تصمیم بهینه را اتخاذ نماید.[1]

در نظر نگرفتن این عوامل موجب خواهد گردید که معامله گران  سهام با ریسک بیشتر اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار نمایند.

2-4-2- پیش بینی سود

سرمایه گذران برای سود حسابداری به عنوان ابزار پیش بینی جایگاه خاصی قائل هستند. بهای هر واحد تجاری (قیمت سهام) با جریان سود مورد انتظار پیوند خورده می باشد و سرمایه گذار معمولاٌ بر مبنای انتظارش از سودهای آتی نسبت به نگهداری ، خرید یا فروش سهام تصمیم می گیرد .

اگر میان سود گزارش شده و توزیع سود سهام ارتباطی وجود داشته باشد، سود مورد انتظار آینده با سودهای پیش بینی شده، بیشتر توجه سرمایه گذاران را جلب خواهد نمود. زیرا که پیش بینی سودهای آتی را عامل تعیین کننده ای برای پیش بینی توزیع سود در آینده دانسته و سود پیش بینی شده را در قیمت گذاری سهام مورد بهره گیری قرار می دهند.[2]

هر سازمانی جهت تصمیم گیری آگاهانه بایستی قادر به پیش بینی کردن باشد. بنگاه های تجاری در تمام مراحل عملیات خود نیازمند پیش بینی کردن حوادث و شرایط آینده می باشند. پیش بینی جزء لاینفک فرآیند تصمیم گیری و کنترل می باشد.

از طرفی پیش بینی ارتباط­ی مستقیم با ریسک تصمیم گیری دارد، بدین معنی که هر قدر پیش­بینی دقیق تر انجام گیرد، ریسک ناشی از تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان کاهش می یابد.

سود پیش بینی شده، کاربرد های  فراوانی دارد. هندریکسون در کتاب خود ضمن اظهار مفاهیم گوناگونی از سود آن را به عنوان ابزاری برای پیش بینی می داند. وی به بیانیه ی مفاهیم مالی شماره ی 1 هیئت تدوین استاندارد های مالی مبنی بر این که “سرمایه گذاران و تامین کنندگان اعتبارات مالی و دیگران به ارزیابی دورنمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه مند می باشند “، تصریح کرده می باشد و می گوید بهره گیری کنندگان از گزارش های مالی، سود حاصل از فرآیندهای حسابداری را در موارد زیر مورد بهره گیری قرار می دهند :

-کمک به ارزیابی توان سود آوری واحد تجاری

-تعیین ارزش یک دارایی

-برآورد ریسک سرمایه گذاری در واحد تجاری

-برآورد ریسک وام دادن به واحد تجاری

علاوه بر موارد فوق از سود پیش بینی شده می توان در موارد زیر بهره گیری نمود:

-معیاری برای ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت

– مطالعه پیرامون امکان تداوم فعالیت واحد تجاری در آینده

– بهره گیری از سود پیش بینی شده در تهیه ی بودجه ی جامع و محاسبه ی نرخ فروش آتی محصولات.

2-4-3- بهره گیری کنندگان، اهداف و ویژگی های پیش بینی های سود

بهره گیری کنندگان پیش بینی های سود

یکی از اهداف اصلی حسابداری ارائه ی اطلاعاتی می باشد که بتوان با بهره گیری از آن رویداد های آتی را پیش بینی نمود. از دیدگاه روش مبتنی بر پیش بینی برای تدوین و ارائه ی یک تئوری حسابداری، بایستی روش های گوناگون حسابداری را از نظر توانایی آنها جهت پیش بینی رویداد های اقتصادی یا تجاری ارزیابی نمود. به گونه کلی شاخص سودمندی در پیش بینی، عبارت می باشد از ارتباط ی احتمالی بین رویدادهای اقتصادی مورد نطر تصمیم گیرنده و متغیر های پیش بینی کننده ی مربوط، که تا حدی از اطلاعات حسابداری نشاَت می گیرد.

انجمن های حرفه ای حسابداری در بعضی از کشورها در جستجوی یافتن مبانی رضایت بخش برای تهیه و ارائه ی پیش بینی های مالی پیش بینی نتایج عملیات آتی می باشد. اما مشکل اساسی همواره این می باشد که چنین اطلاعاتی چگونه تهیه و در دسترس بهره گیری کنندگان قرار گیرد، به نحوی که گمراه کننده نباشد.در سال 1972 در پژوهش جامعی که توسط انجمن خبره ی کانادا انجام گردید اسکینر هدف اصلی حسابداری را “انتقال اطلاعات مربوط نسبت به نیاز های بهره گیری کنندگان “اظهار می کند. در همین زمان این انجمن در گزارشی از چشم انداز حسابداری در سال 2000، “مسئولیت پذیری “حرفه در سطح جامعه در زمینه­ی اندازه­گیری و انتقال اطلاعات مربوط جهت تخصیص و به کارگیری مطلوب منابع را می­پذیرد. در 1973 نیز یک گروه تحقیقاتی از انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA)و به سرپرستی تروبلاد اظهار داشت که “هدف اصلی صورت های مالی ارائه ی اطلاعاتی مفید برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی می باشد”. در سال 1975 کمیته ی نظارت بر استاندارد های حسابداری انگلیس اظهار داشت “به عنوان یک دیدگاه اساسی گزارش های ارائه شده از سوی شرکت ها بایستی تا حد امکان نیاز های اطلاعاتی بهره گیری کنندگان را برآورده سازند”.

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران نیز اظهار می گردد که “هدف صورت های مالی عبارت می باشد از ارائه ی اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درمورد ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از بهره گیری کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد”.

در همه ی این بیانیه ها اهداف گزارش های مالی شامل ارکان عمومی معین می باشد. همگی گزارش «اطلاعات» را مورد بحث قرار داده و برای ارائه ی اطلاعات «سودمند» و «مربوط» تاکید دارند که در جهت «تخصیص کارا و بهره گیری ی اثربخش از منابع»، «اتخاذ تصمیمات»و «قضاوت در مورد عملکرد مدیریت» مفید واقع شوند. این گروه از پژوهش­ها همچنین مستقیما یا به­گونه غیر­مستقیم به بهره گیری­کنندگان اطلاعات مالی تصریح می کنند. این بهره گیری کنندگان در یکی از سه گروه زیر قرار می گیرند:

1) گروه بهره گیری کنندگان دارای امتیاز، از قبیل ممیزین مالیاتی، سازمان های نظارت و بازرسی دولتی، بانک ها و سایر موسسات اعتباری.

2) گروه سهامداران اعم از سهامداران گذشته، حال و آینده و مشاوران آنان

3) گروه ذی­نفعان ویژه، مثل رقبا و گروه های اعتبار دهنده و سایر ذی نفعان اقتصادی که تحت تاثیر افشای اطلاعات قرار دارند.

البته نظر هر یک از این گروه­ها با در نظر داشتن نیاز­های اطلاعاتی مخصوص به خود نسبت به مسئله­ی    پیش­بینی سود می تواند متفاوت باشد.

اهداف پیش بینی های سود

اهداف اساسی گزارشگری مالی با محوریت صورت های مالی به تبیین زیر اظهار می گردد :[3]

1) ارائه ی اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ تصمیمات اقتصادی

2)رفع نیازهای آن دسته از بهره گیری کنندگانی که نمی توانند به راحتی و مستقیماً به اطلاعات مورد نیاز در واحد تجاری دسترسی داشته باشند.

3)کمک به پیش بینی و ارزیابی اطمینان از جریان های نقدی آتی واحد تجاری.

4)قضاوت در خصوص عملکرد مدیران در ایفای وظیفه ی مباشرت با در نظر داشتن نحوه ی بهره گیری از منابع در دسترس واحد تجاری.

5)ارائه ی اطلاعات در خصوص سود دهی واحد تجاری در دوره ی مشخص جهت پیش بینی، مقایسه و قضاوت در مورد قدرت سود آوری آن .

[1] گرفته شده از کتاب “مجموع مقالات نخستین سمینار مدیریت مالی ایران”کتابخانه ی بورس اوراق بهادار تهران،ص 174

[2] فتاحیان، محسن،گزارش سود غیر منتظره بر قیمت سهام،پایان نامه ی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد تهران مرکز،سال 1384،ص 27

 هدف:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید